Οἱ …«δημοκράτες» Οὐκρανοὶ μὲ τὶς θερμοβαρικὲς βόμβες τους.

Θερμοβαρικὲς βόμβες κατὰ τῶν αὐτονομιστὼν Ῥώσσων ἀπὸ τοὺς «Δημοκράτες» Οὐκρανούς…..Οἱ ...«δημοκράτες» Οὐκρανοὶ μὲ τὶς θερμοβαρικὲς βόμβες τους.

Ἔχουν καὶ μία ἐμμονὴ μὲ τὸν Χίτλερ, ἀφοῦ τὸν μνημονεύουν ἐπάνω στὴν Βόμβα, γιατὶ τοὺς ἔχουν πεὶ ὅτι ὁ «δίκαιος» ὁ ἀγῶνας τους διέπεται ἀπὸ τὶς ἐθνικο-σοσιαλιστικὲς ἀξίες….

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 61 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ …«δημοκράτες» Οὐκρανοὶ μὲ τὶς θερμοβαρικὲς βόμβες τους.

Leave a Reply