Εἶναι μία ἀλήθεια κάτω ἐδῶ ποὺ τὴν κτυπᾶ τὸ μῖσος…

Εἶναι μία ἀλήθεια κάτω ἐδῶ ποὺ τὴν κτυπᾶ τὸ μῖσος...Ὦ λιγοστοὶ κι ὦ διαλεκτοὶ κι ἀρίφνητοι αὔριο ἴσως!
Εἶναι μία ἀλήθεια κάτου ἐδῶ ποὺ τὴν κτυπάει τὸ μῖσος,
εἶν᾿ ἐδῶ πέρα μία Ὀμορφιὰ ποὺ ἡ καταφρόνια δένει,
κι εἶν᾿ ἐδῶ πέρα μία Ἀρετὴ δειλὴ καὶ ντροπιασμένη.
Ὦ νέοι, ὦ πρωτοξύπνητοι στὸ φῶς, χαρὲς τ᾿ Ἀπρίλη,
ἀπὸ τοὺς πράσινους κορμοὺς γίνοντ᾿ οἱ ἄσπροι στύλοι!
Στὴν χώρα ἐσεῖς οἱ λειτουργοὶ κι οἱ λατρευτάδες εἶστε·
δὲν φθάνει· ἐμπρὸς! γιὰ τοὺς Θεούς, ὦ νέοι, πολεμεῖστε….

Ἄραγε τί νά εἶχες στό μυαλό σου Κωστῆ Παλαμᾶ, ὅταν ἔγραφες αὐτό…
Ὄχι πάντως τὸ μῖσος ποὺ νοιώθω τώρα ἐγώ…

Χάρης Καφετζόπουλος

 

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply