Οἱ …«αὐθόρμητοι» πράκτορες!!!

Εκτός από εισαγομένους πράκτορες-μπαχαλάκηδες  έχουμε κι …εξαγόομένους εμπρηστές αυτοκινήτων, που ταξιδεύουν …«αυθόρμητα» στο Μιλάνο, για να διαμαρτυρηθούν για την Διεθνή Έκθεση της Ιταλικής πόλεως, πάντα …«αυθορμήτως»!!!. Οἱ ...«αὐθόρμητοι» πράκτορες!!!

Και στην Αθήνα το 2008 περισσότεροι από το 1/3 των συλληφθέντων ήταν …«αυθόρμητοι» αλλοδαποί διαδηλωτές, που ήλθαν να …«πενθήσουν» για τον Αλέξη.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply