Μαχητὲς ὑπερήφανοι…

Μαχητὲς… ὑπερήφανοι… πολεμιστές… κάποτε…

Ἄλογο μὲ βλέμμα ἀτίθασο… καὶ ἀναβάτης ἀπὸ τὴν φυλὴ Nez Perce ἢ ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται, Niimíipu.

Φωτογραφία ἀπὸ τὸ 1910.

πληροφορίες γιὰ τὴν φυλὴ Niimíipu ἐδῶ.

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply