Ὁ τροχός….

Ὁ τροχός....Τῆς ζωῆς μας…
Τῆς καθημερινότητός μας…
Τὰ ὅσα κάθε στιγμὴ συναντοῦμε, ποὺ ὅμως παραμένουν ἀναπόσπαστα τμήματα τοῦ συνόλου, ποὺ εἶναι ὁ προσωπικός μας βίος καὶ συνιστᾶ τὴν ζωή μας…

Κάποιες φορὲς τὰ πάντα φαντάζουν νὰ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν τους, οἱ δυσκολίες νὰ μὴν ἔχουν τέλος καὶ ἡ ἀπελπισία νὰ σκιάζῃ τὸ ὁ,τιδήποτε.
Αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς στιγμὲς καλούμεθα νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν θὰ παραμείνουμε στατικοί, προσδεδεμένοι σὲ συνήθειες τοῦ παρελθόντος καὶ σὲ λάθος ἐπιλογές, ἤ ἐὰν θὰ ἀποκολληθοῦμε, θὰ ἀναζητήσουμε νέους δρόμους καὶ νέες προοπτικές.
Καὶ ναί, μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε.
Μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸν κόσμο ἀλλοιῶς, νὰ κρατηθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα ὀπτικὴ καὶ νὰ χαράξουμε νέες πορεῖες, πιὸ οὐσιαστικὲς καὶ πιὸ χρήσιμες.
Ἡ ἀπόφασις εἶναι δική μας….
Κι ὁ τροχός, ὁ δικός μας, ὁ ἀτομικός μας, θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξῃ χρώματα, κατευθύνσεις καὶ στοχεύσεις.
Εἶναι πιὰ καιρὸς νὰ ἀρχίσουμε νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς ἐὰν ἐμεῖς εἴμαστε τμῆμα τοῦ συνόλου τότε μποροῦμε καὶ νὰ συμβάλλουμε στὴν ἀλλαγὴ τῆς πορείας του.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply