Ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος εἶναι ἐδῶ.

Ὁ Γ’ Παγκόσμιος εἶναι ἐδῶ, ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀποτρέψουμε ἄς τὸν ὑποδεχθοῦμε ἕτοιμοι.!
ἘΝΩΜΕΝΟΙ
«οὐδὲν φίλτερον ἄλλο πάτρις»

Τᾶσος Γκολέμης

Υγ. ὁ Ξένιος Ζεὺς μᾶς ἐπιβάλει μίαν «θερμὴν» ὑποδοχὴν!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply