Ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος εἶναι ἐδῶ.

Ὁ Γ’ Παγκόσμιος εἶναι ἐδῶ, ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ἀποτρέψουμε ἄς τὸν ὑποδεχθοῦμε ἕτοιμοι.!
ἘΝΩΜΕΝΟΙ
«οὐδὲν φίλτερον ἄλλο πάτρις»

Τᾶσος Γκολέμης

Υγ. ὁ Ξένιος Ζεὺς μᾶς ἐπιβάλει μίαν «θερμὴν» ὑποδοχὴν!

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply