Στά νησιά Κέυμαν «κρύφτηκαν» τά δισεκατομμύρια πού ἐδόθησαν στίς τράπεζες;

Στὰ νησιὰ Κέυμαν ἔστειλαν τὰ89 δισεκατομμύρια ποὺ πῆραν οἱ τράπεζες, ἀπὸ τὸν ELA.
Λεφτὰ ποὺ ἦταν τὸ κεφάλαιο τῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΚΤ.Στά νησιά Κέυμαν «κρύφτηκαν» τά δισεκατομμύρια πού ἐδόθησαν στίς τράπεζες;1

Καὶ αὐτὴ τὴν στιγμὴ πωλοῦν τρέλλα στὸν κόσμοα, ἐνῷ ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα», ἀπὸ τὸ 2010, ἀρνεῖται νὰ ἀπαντήσῃ στὸ κοινοβούλιο ἐὰν ἔστειλε λεφτὰ ἔξω.

Στά νησιά Κέυμαν «κρύφτηκαν» τά δισεκατομμύρια πού ἐδόθησαν στίς τράπεζες;2

Τὸ ἐρώτημα συνεχίζει νὰ εἶναι ἀμείλικτο.
Οἱ Ἕλληνες πήραμε 40 δισεκατομμύρια ἀπὸ τὶς τράπεζες. Τί ἔγιναν τά ὑπόλοιπα καί γιατί οἱ τράπεζες εἶναι κλειστές;;;
Καί γιατί ἡ κυβέρνησις δέν τούς κυνηγᾶ νομικά, γιά τίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, τίς ὁποῖες πρέπει νά διαφυλάξῃ;

Φίλοι τῆς Ζωῆς Γεωργαντᾶ

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply