Εὐτυχῶς… Ἐσεῖς «φύγατε» νωρίς…

Εὐτυχῶς... Ἐσεῖς «φύγατε» νωρίς..Αὐτὴν τὴν φορά ποὺ ἐπισκέφθηκα τὴν Κύπρο… ἀπογοητεύτηκα ἄκομα περισσότερο…
Ἀπογοητεύτηκα γιατὶ ἡ ἐπίισκεψίς μου συνέπεσε μὲ τὴν δήλωση τοῦ Ἀνά(ν)στασιάδη περὶ «κοψίματος τοῦ ὀμφαλίου λώρου μὲ τις Μητέρες Πατρίδες», κάτι ποὺ ὅταν τὸ εἶχε πεῖ ὁ Χριστόφκιας, οἱ Ἀναστασιαδικοὶ εἴχαν ἀνέβει στὰ κεραμύδια καὶ τὸν ἔκραζαν…

Καὶ καλὰ ὁ Χριστόφκιας ἤταν Διεθνιστής, ΒΛΑΞ χωρὶς περικεφαλαία καὶ θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθῇ…
Ὁ Νίκαρος ;;;;;
Τὸ ἀπογοητευτικὸ εἶναι ὅτι ΟΥΔΕΙΣ στὴν Κύπρο ἔδωσε τὴν σημασία που ἔπρεπε σὲ μιὰ τέτοια δήλωση…
Οὐδεὶς μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων ὁλίγων ἀκεραίων Δημοσιογράφων, ποὺ ἔχω ἀναφερθεῖ στὸ προσωπό τους κατὰ καιρούς, δεν διαμαρτυρήθηκε… ἤτοι δὲν κουνιέται φύλλο….

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ μὲ ἐπιτόπια ἐπίσκεψη ἀνεκάλυψα ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ σημαία ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὰ «Φυλακισμένα Μνήματα»…. Ναί, τὴν ἀφαίρεσε ὁ Χριστόφκιας καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ δίπλα στοὺς τάφους τῶν ΗΡΩΩΝ οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν μὲ χαμόγελο τὴν ἀγχόνη ψάλλοντας τὸν Ἐθνικό μας ὕμνο.
Σὲ ἐρώτησή μου ….ἡ ἀπάντησις ἦταν «τώρα τί τά ψάχνεις;;;;;»

Μήπως καὶ αὐτὸ εἶναι στὰ πλαίσια τοῦ κοψίματος τοῦ ὀμφαλίου λώρου μὲ τὶς Μητέρες Πατρίδες καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση στὴν Ἑλλάδα !
Κατάντια….
Ἐπίσης διεπίστωσα ὅτι ἠταν «ῥάδιο-ἀρβύλα» ἡ κατάργησις τοῦ Φυλακίου Κολοκασσίδη. Προφανῶς ἐκεῖ ποὺ ἦταν τὸ Φυλάκιο θὰ κτισθῆ «κάτι»  ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ Στρατιωτικὸ Συγκρότημα καὶ τὸ Φυλάκιο μετακινήθηκε πιὸ δεξιὰ καὶ πιὸ μέσα πρὸς τὰ ἐλεύθερα ἐδάφη….
Τέλος τὰ Η.Ε. ἔχουν ἐγκαταλείψει ὄλες τὶς σκοπιές τους στὴν περιοχὴ τῆς «Νεκρᾶς Ζώνης» καὶ ἀρκοῦνται μόνον στὶς περιπολίες μὲ ἐλικόπτερο, κατὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα….
Τί σημαίνει αὐτό….;;;;
Ἂν γίνῃ ἡ «στραβή» ἡ γραμμὴ Ἀγ.Δομέτιος ἕως Ἀγ.Παῦλο εἶναι τελείως ἀνυπεράσπιστη καὶ τὸ λέω μετὰ λόγου γνώσεως….

Μερικὲς σκοπιὲς μὲ τὰ «κοπελούδια» νὰ βλέπουν ἐν ὤρᾳ σκοπιᾶς ταινία στὸ κινητό τους εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ἐλαστικότητος σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε ἐπαγρύπνισις….
Καὶ ταυτόχρονα ἡ Κ.Δ. ζητάει ἀπὸ ὅλους ὅσων τὰ σπίτια τους συνορεύουν μὲ τὴν «νεκρὰ ζώνη» νὰ παραδώσουν τὰ ὅπλα τους… μὴν γίνῃ καμμιὰ «παρεξήγησις»….

Καὶ στα ὀδοφράγματα τῆς ντροπῆς… πλέον δὲν πηγαίνουν ΜΟΝΟΝ ὅσοι θέλουν νὰ δοῦν τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ταξειδέψουν μέσῳ τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ ψευδοκράτους μὲ ἐνδιάμεσο σταθμὸ τὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ὁποιαδήποτε πόλη τῆς Εὐρώπης σὲ πολὺ φθηνὴ τιμή…..

Εὐτυχῶς Τάσο Μάρκου, εὐτυχῶς Ἀνδρέα Μουζάκη, εὐτυχῶς Εὐαγόρα Παλληκαρίδη ἔσεις «φύγατε» νωρίς…
Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply