Κύπρος, ἡ Μεγάλη προδοσία.

Μία ἐπανέκδοσις,πολὺ σημαντική, ἡ Τρίτη, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Γιαννάκενα, γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ φίλου μας Δημητριάδη Κωνσταντίνου.
Τὸ βιβλίον περιέχει ἄφθονον ὑλικὸ φωτογραφικό, μαρτυρίες, καταγραφὲς ποὺ σπανίως, ἔως καὶ καθόλου, μποροῦμε νὰ βροῦμε συγκεντρωμένα, ὅλα μαζύ, ὡς δεδομένα.

Κύπρος, ἡ Μεγάλη προδοσία.
Ἕνα πολὺ σημαντικὸ ὑλικό-ἀποδεικτικό- γιὰ ὅλους ὅσους μελετοῦν τὴν ὑπόθεσιν τῆς Μεγάλης Προδοσίας, ποὺ ἀφορᾶ στὴν Κύπρο μας.
Ἡ προσφορὰ ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο, ποὺ ἀποκολουθεῖ, εἶναι γιὰ ὅλες κι ὅλους ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ ἀποκτήσουν τὸ ἐν λόγῳ, πολὺ σημαντικό, πόνημα.

Εὑχαριστοῦμε πολὺ τὸν Κωνσταντῖνο γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη του.

Φιλονόη

Πρὸς ὅλους τοὺς διαδικτυακοὺς φίλους-φίλες μου…
Τὸ βιβλίο μπορεῖτε νὰ τὸ παραλαμβάνετε καὶ ἀπὸ ἐμέναν, προσωπικά, μὲ τὸ νὰ ἔλθετε ἀπὸ τὸ μαγαζί μου ἤ νὰ  τὸ στείλω μὲ τὸν ὁδηγὸ τῆς ἑταιρείας μου στὸ σπίτι σας/χῶρο ἐργασίας σας.

Τὸ βιβλίο εἶναι 480 σελίδες (+150 σελίδες ἀπὸ τὴν Β΄ Ἔκδοση) καὶ κοστίζει σὲ ἐσᾶς, τοὺς φίλυς μου, μόνον 25 εὐρῶ, καὶ αὐτὸ γιατὶ τὸ βιβλίο, λόγῳ τῶν πολλῶν ἐμβολίμων ἄρθρων, ξαναγράφτηκε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἡ τιμὴ βιβλιοπωλείου εἶναι 32 εὐρῶ.
Ἄν ἐπιθυμεῖτε νὰ τὸ παραλάβετε στεῖλτε μήνυμα ἐδῶ καὶ γρᾶψτε τὴν διεύθυνσή σας, γιὰ νὰ σᾶς τὸ στείλω ὑπογεγραμμένο.

Σᾶς εὐχαριστῶ.
Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Υ.Γ. Γιὰ ὅσους θέλουν νὰ τὸ παραλάβουν ἀπὸ τὸ κατάστημά μου, ἡ διεύθυνσίς μου εἶναι Παπαστράτου 32, 18545, Πειραιεύς.
Τηλέφωνον: 210 41 79 071

Leave a Reply