Ἐλευθέριος Τσομάκης

Ὁ ὑποπλοίαρχος Ἐλευθέριος Τσομάκης ΝΔ Κερύνειας καὶ κυβερνήτης τῆς Τορπιλακάτου Τ-3, ποὺ ἔπλευσε μετὰ μεγάλης ὁρμῆς κατὰ τοῦ ἀποβατικοῦ στόλου καὶ καταβυθίσθη σχεδὸν αὔτανδρος….Ἐλευθέριος Τσομάκης

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Υ.Γ. Στὸ βιβλίο γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴν θυσία του καὶ στὶς τελευταῖες, ἄγνωστες στὸν πολὺ κόσμο, προσωπικές του στιγμές.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *