Ἐλευθέριος Τσομάκης

Ὁ ὑποπλοίαρχος Ἐλευθέριος Τσομάκης ΝΔΚερύνειας καὶ κυβερνήτης τῆς Τορπιλακάτου Τ-3, ποὺ ἔπλευσε μετὰ μεγάλης ὁρμῆς κατὰ τοῦ ἀποβατικοῦ στόλου καὶ καταβυθίσθηκε σχεδὸν αὔτανδρη….Ἐλευθέριος Τσομάκης

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Υ.Γ. Στὶ βιβλίο γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴν θυσία του καὶ στὶς τελευταῖες, ἄγνωστες στὸν πολὺ κόσμο, προσωπικές του στιγμές.

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply