Τὸ ἇρμα Τ-34/85…

Τὸ ἅρμα Τ-34/85 τῆς Ε.Φ., ποὺ κόλλησε στὴν ἀντιαρματικὴ τάφρο Τσινὰρ, μπροστὰ στὸ Κιόνελι, μόλις ἔχει ῥυμουλκυθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους!!!

Τέθηκε σὲ λειτουργία διατηρώντας ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὰ Ἑλληνικὰ διακριτικά, γιὰ δημιουργία συγχύσεως, καὶ ἔλαβε μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις, μέχρι ποὺ κτυπήθηκε ἀπὸ ἀντιαρματικὸ τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, μπροστὰ στὴν Πύλη Πάφου, στὶς 15/8/74.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply