Πῶς ἔγραφαν σέ …σημεῖα οἱ παπποῦδες μας;

Πῶς ἔγραφαν σέ ...σημεῖα οἱ παπποῦδες μας;Ὁ τομόγραφος ὀκτὼ τόνων, τῆς Hewlett Packard, ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων φέρει ἐπιγραφή, σὲ ἐπιφάνεια ἐνὸς δεκάτου τοῦ χιλιοστοῦμ μὲ τὶς λέξεις «χρυσὸ σφαιρίδιο»!!!

Πῶς κατορθῶσαν νά τό γράψουν οἱ πρόγονοι μας αὐτό, σὲ μία τόσο μικρὴ ἐπιφάνεια;
Μόνο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα σημερινὰ μέσα μποροῦμε να γράψουμε τὶς λέξεις «χρυσὸ σφαιρίδιο» σὲ ἐπιφάνεια ἐνὸς δεκάτου τοῦ χιλιοστοῦ.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 403 times, 1 visits today)
Leave a Reply