Ἡ ISIS καταστρέφει τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ …Ἰσραήλ!!!

Χριστιανικό Μοναστήρι 1500 ετών στην Συρία κατεδάφισαν οι αποκεφαλιστές.

Ἡ ISIS καταστρέφει τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ ...Ἰσραήλ!!!

Η εκδικητική τους μανία εξαντλείται αποκλειστικά εναντίον Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
Τα αφεντικά και οι χορηγοί τους δεν στοχοποιούνται ποτέ.

Σίγμα

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply