Ἡ ISIS καταστρέφει τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ …Ἰσραήλ!!!

Χριστιανικό Μοναστήρι 1500 ετών στην Συρία κατεδάφισαν οι αποκεφαλιστές.

Ἡ ISIS καταστρέφει τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ ...Ἰσραήλ!!!

Η εκδικητική τους μανία εξαντλείται αποκλειστικά εναντίον Χριστιανών και Μουσουλμάνων.
Τα αφεντικά και οι χορηγοί τους δεν στοχοποιούνται ποτέ.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply