Ὁ Soros γνωρίζει καλλίτερα τὰ …δικά μας συμφέροντα καὶ τὰ …προλαμβάνει!!!

Μετά την …«απελευθέρωση» του 1821 θεωρούσαμε λογικό να υπάρχουν κόμματα που υπηρετούσαν ανοικτά και υπερήφανα τα …ξένα συμφέροντα. Το Αγγλικό, το Γαλλικό, το Ρωσσικό κόμμα…
Τόσο καθυστερημένοι ήταν οι Έλληνες.
Ὁ Soros γνωρίζει καλλίτερα τὰ ...δικά μας συμφέροντα καὶ τὰ ...προλαμβάνει!!!

 

Σήμερα συμβαίνει το ίδιο πράγμα.
Περισσότερα κόμματα έχουν δημιουργήσει οι ξένες υπηρεσίες και ο Soros παρά οι Έλληνες .
Περισσότεροι πράκτορες δουλεύουν ως δημοσιογράφοι παρά γνήσιοι δημοσιογράφοι.
Περισσότεροι προδότες εκλέγονται βουλευτές από ό,τι πατριώτες.

Όπως και τότε έτσι και τώρα τα ξένα συμφέροντα ορίζουν ποιοι θα μας …«εκπροσωπούν» στην Βουλή.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply