Οἱ ἀποκεφαλιστὲς ἐνίοτε εἶναι καὶ …«ἐπιχειρηματίες»!!!

Οι αποκεφαλιστές αδειάζουν τα Μουσεία της Συρίας και τα στέλνουν στα αφεντικά τους στην Αγγλία, στους Οίκους Δημοπρασιών που ελέγχονται από τους γνωστούς τοκογλύφους και τα τσιράκια τους.

Οἱ ἀποκεφαλιστὲς ἐνίοτε εἶναι καὶ ...«ἐπιχειρηματίες»!!!1

 

Οἱ ἀποκεφαλιστὲς ἐνίοτε εἶναι καὶ ...«ἐπιχειρηματίες»!!!3 Οἱ ἀποκεφαλιστὲς ἐνίοτε εἶναι καὶ ...«ἐπιχειρηματίες»!!!2

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply