Ἀριστεροί παριστάνουν τούς ποινικούς ἤ το …ἀνάποδον;;

Συνελήφθη ο Πετρακάκος, δεξί χέρι και του …«επαναστάτη» Μαζιώτη και του ποινικού Παλαιοκώστα.

Ἀριστεροί παριστάνουν τούς ποινικούς ἤ το ...ἀνάποδον;;

Είναι αριστεροί που παριστάνουν τους ποινικούς…
…ή μήπως είναι ποινικοί που παριστάνουν τους αριστερούς;

Δεν θέλει πολύ μυαλό…

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply