Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!

Ἐν ψυχρῷ!!!
Ἡ συγκυβέρνησις Τσίπρα Καμμένου ἀποφασίζει νὰ τελειώνῃ μὲ τὴν ΕΡΤ open καὶ …τελειώνει!!!
Συλλαμβάνονται μάλιστα καὶ οἱ ὑπεύθυνοι, γιὰ νὰ ἀφεθοῦν λίγο ἀργότερα …ἐλεύθεροι!
Βασικοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς παραστάσεως ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ, ὁ Φωτόπουλος καὶ ὅλος ὁ …«σοβαρός» συνδικαλιστικὸς κόσμος τῆς χώρας!!!

Ὅπως ἴσως θυμᾶστε ἤμουν γενικῶς κατὰ τῆς ΕΡΤ, τῶν ἐργολαβιῶν της, τῶν ὑψηλοβάθμων (καὶ συνήθως ἄνευ περιεχομένου καὶ οὐδέποτε ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἀντικειμένου ἐργασίας) ὑπαλλήλων της, τῶν ἀπολύτως διαβρωμένων δημοσιογράφων της, τῶν ἀθλίων συνδικαλιστῶν της, ἀλλὰ καὶ τῆς βιτρίνας της, γιὰ μία πΧιοτικὴ τηλεόρασιν. Μία τηλεόρασιν ποὺ οὐσιαστικῶς ὑπῆρχε μόνον γιὰ νὰ ῥοκανίζῃ τὰ ταμεῖα τ0ῦ Δημοσίου, νὰ ἐκτρέφῃ τὴν «βιομηχανία τοῦ συνδικαλισμοῦ» καὶ νὰ «ὀμορφαίνῃ» τὰ ἔργα τῆς κάθε κυβέρνήσεως.
Κι ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τῆς λεηλασίας, μὲ πρόσχημα τὴν «ἀποκατάστασιν τῆς κάθε ἀδικίας», ἐπανέφερε τὴν ΕΡΤ στὴν ζωή μας, καὶ μαζύ της τὶς παράλογες ὑπερτιμολογήσεις τῆς ΔΕΗ, ποὺ ἐπίσης ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ ἴδια συνδικαλιστικὰ ὄργανα, τὰ ἴδια κέντρα ἐξουσίας καὶ παραμένει  «ἰσχυρὸ χαρτί» διαπραγματεύσεων, λέει, πρὸ κειμένου νὰ περάσῃ καὶ ἡ ΔΕΗ, μαζὺ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες παραμέτρους ἀνεξαρτησίας μας, στὰ χέρια τῶν γνωστῶν τοκογλύφων.
Ἡ «β’ φορὰ ἀριστερά» δῆλα δὴ ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ ἄμεσα, δίχως χρονοτριβές, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐξυπηρετοῦν (τί περίεργον;;;) τοὺς τοκογλύφους!!!

Μία ἀπὸ τοὺς ὁποίους ποὺ ἔσπευσαν νὰ ὑπερασπισθοῦν, μὲ σθένος, τοὺς συνδικαλιστὲς τῆς ΕΡΤ open ἦταν ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ.
Καὶ παραλλήλως ἔσπευσαν νὰ τὴν …«συμπαθήσουν» ἀκόμη περισσότερο, ὡς μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες φωνὲς …«ἀντιστάσεως», ἀρκετοὶ συμπολῖτες μας.
Συζητᾶμε γιὰ τὴν Ῥαχὴλ ποὺ θεωρεῖ …φασίστα τὸν Δημήτρη Καμμένο καὶ ποὺ μαζὺ μὲ τὸ ἀγγλόφωνο «πρῶτο θέμα», σπεύδουν νὰ υἱοθετήσουν τὶς θέσεις ποὺ ἐξυπηρετοῦν τοὺς …τοκογλύφους, ὑπερασπιζόμενοι τὴν ἀτζέντα τῆς ὁμοιομορφίας στὰ βοΥλευτικὰ ἕδρανα ἀλλὰ καὶ τὴν ἐργολαβικὴ …«ἐπαναστατικότητα», ἀπὸ μέρους τους, ποὺ πλέον θὰ ἐλέγχεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὴν Ζωὴ καὶ τὸ Soro-indymedia.

Τόση …«ἐπαναστατικότητα» ὅμως, ποὺ χρησιμεύει ἁπλῶς στὸ νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τοῦ …«ἀντιπάλου δέους», ὅπως, πολὺ «σοφὰ καὶ προσεκτικά» καὶ πάντα γιὰ τὸ …«καλό» μας, ἔχουν ὀργανώσει τὰ ἴδια σιωνιστικὰ κέντρα ποὺ τοὺς …ἐπιβραβεύουν.

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ!!!2

Καὶ ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ …«ξεβρακώθηκε»!!!Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ!!!1

Τὸ ἀγγλόφωνο «Πρῶτο Θέμα» …καρφώνει Ἕλληνα βουλευτὴ γιὰ ἀντισημιτισμό!!!Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ!!!3

Οἱ μισθωμένοι «ἐθνικιστές» τῆς Οὐκρανίας, ὑπάλληλοι τῶν …σιωνιστῶν!!!

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ!!!4 Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάζει, ἐκτελεῖ!!!5

Νά ντρεπόμαστε πού ἀνήκουμε στό ἀνθρώπινον εἶδος;

Τὸ πρῶτο σκέλος λοιπὸν τῆς σημερινῆς ἀναρτήσεως εἶναι ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ, ποὺ τόσο …ἐκνευρισμένη κατήγγειλε τὸν …«φασίστα» Καμμένο!!! Εἷναι ἡ ἴδια ποὺ ἀπαιτοῦσε νὰ ἀνοίξῃ ἡ ΕΡΤ, μαζὺ μὲ ὅλον τὸν τΣΥΡΙΖΑ, τὴν Ζωή, ἀλλὰ καὶ τοὺς …καμμενικούςς.
Μία ΕΡΤ ποὺ ἔτρωγε, τρώει καὶ θὰ τρώη ἀπὸ τὶς δικές μας σάρκες.
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς ἦσαν οἱ ἀντιῤῥήσεις μου.
Τὸ νὰ ἔχουμε δημοσία τηλεόρασιν, ποὺ θὰ σέβεται καὶ θὰ τιμᾶ τὸν ῥόλο της, δουλεύοντας δῆλα δὴ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου συμφέροντος, εἶναι κάτι ποὺ μὲ βρίσκει σύμφωνη.
Τὸ νὰ ἔχουμε ὅμως δημοσία τηλεόρασιν ποὺ θὰ προπαγανδίζῃ τὰ πάντα ὑπὲρ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, ἀπομυζώντας τὴν κάθε σταγόνα ἱδρῶτα μας, ὄχι, εἶναι ἔγκλημα καὶ δὲν συμφωνῶ. Τὸ καταγγέλλω, καὶ μαζύ μου ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὁλίγον ἀντιλαμβάνονται τὰ αὐτονόητα.

Τὸ ἕτερον σκέλος ἀφορᾶ στὸ τὶ καταγγέλλει ἡ Μακρῆ. Καταγγέλλει τὸν Καμμένο, ἐξάδελφο τοῦ ἄλλου Καμμένου, διότι δὲν συμβαδίζει μὲ τὸ γενικότερον «ἀντιληπτικὸν πλαίσιον» τῆς ὁλοκαυτωματικῆς ἀπόψεως. Μπορεῖ πολὺ εὔκολα ἡ κάθε Ῥαχήλ, ποὺ μᾶς προέκυψε ἀπὸ ΑΝΕΛική, τΣύριζα-ῖα καὶ μετὰ ΕΛΑ(τε μαζύ μας στὴν ΙΣΚΡΑ), νὰ ὑπακούῃ τυφλὰ στὰ κελεύσματα τῶν τοκογλύφων, ἀλλὰ ὁλίγοι θὰ τὸ ἀντιληφθοῦν. Καὶ θὰ τὸ ἀντιληφθοῦν ὁλίγοι διότι τὸ παίζει καὶ ἀντιμνημονιακή, ἐπὶ πλέον.
Ἀντιμνημονιακὸς σήμερα εἶναι, τάχα μου, αὐτὸς ποὺ δὲν ὑπέγραψε μνημόνια, ἤ ποὺ δὲν προτίθεται νὰ ὑπογράψῃ.
Τέτοιες θέσεις, ἐπισήμως πρεσβεύουν τρία κόμματα: τὸ ΚΚΕ, ἡ χρυσῆ αὐγὴ καὶ οἱ Λαβαζανο-κωνσταντοπουλαῖοι:

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!6

ΙΣΚΡΑ…

Ὅμως ἔως σήμερα τὸ μόνον ποὺ ἔχουμε διαπιστώσει, ἅπαντες, εἶναι πὼς ὅλοι οἱ ἀντιμνημονιακοὶ παθαίνουν …μεταλλάξεις σὲ μνημονιακούς, πολὺ γρήγορα.

Ποῦ ἀκριβῶς ὅμως εἶναι ἡ Ῥαχήλ σήμερα; Δίπλα σέ ποιούς καί ποιές πολιτικές θέσεις ἐκφράζει;
Τοῦ Λαφαζάνη ἤ τοῦ indymedia-Soros;;; Δῆλα δή;;; Σέ τί διαφέρει ἀπό τόν κάθε τΣΥΡΙΖΑῖο, πού κάποτε ἦταν ἀντί- γενικῶς;

Καὶ γιὰ νὰ θυμηθοῦμε πόσο …«κοντά» εἶναι αὐτὰ τὰ μαγαζάκια, ἄς ξαναδοῦμε τὸν Τσουκαλᾶ τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὸ ἕνα μύριο, ποὺ συνδικαλίστηκε …ἱδρώνοντας γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσῃ, μαζὺ μὲ τὸ …«ἀκροαριστερό» παραμάγαζο.

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!7

Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνα ἀκόμη ζήτημα, ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε σήμερα, πάντα σὲ σχέσιν μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν, τῆς σφραγίσεως τῆς ΕΡΤ-open.
Ἡ Ῥαχὴλ καὶ οἱ …ἀντιλήψεις της, τελικῶς, ἐφ΄ ὅσον θεωρῇ φασίστα τὸν Δημήτρη Καμμένο, ποὺ ἀνεφέρθη σὲ μία φασιστικὴ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» καὶ ἕνα (πραγματικό) στρατόπεδον συγκεντρώσεως δούλων, ποὺ μετατρέπεται ἡ σημερινὴ Ἑλλάς, παραμένοντας στὸ μόρφωμα «Ἡνωμένη Εὐρώπη»,  εἶναι τοὐλάχιστον σύμφωνες μὲ αὐτὲς τὶς θέσεις, ποὺ ὑποτίθεται …πολεμᾶ.
Θέσεις ποὺ δὲν ἀπέχουν καὶ πολὺ ἀπὸ τὶς …ἀντιλήψεις τοῦ Νετανιάχου, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι δικό της θέμα, ὄχι δικό μας. Ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ indymediaκὲς θέσεις δὲν ἀπέχουν ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Νετανιάχου, ποὺ ἐπίσης παραμένουν πανομοιότυπες μὲ αὐτὲς τοῦ Vladimir Ilyich Ulyanov καὶ τοῦ Lev Davidovich Bronshtein. (Λένιν καὶ Τρότσκυ ἀντίστοιχα!)

Κατ’  ἐπέκτασιν καὶ ὁ Νετανιάχου καὶ οἱ Vladimir Ilyich Ulyanov, Lev Davidovich Bronshtein, ἀλλὰ καὶ τὸ  indymedia, παρέα μὲ τὴν Ῥαχήλ, τὸν Λαφαζάνη καὶ τὴν Κωνσταντοπούλου, παραμένουν, ὡς «ἰδεολογίες», «ὅμορες», συγγενικὲς καὶ οὐσιαστικῶς ταὐτόσημες!!
(Αὐτὸ εἶναι καλό, ἰδίως τώρα ποὺ ὅλοι …ξεβρακώνονται!)

Καί ἡ κυβέρνησις; Ὁ Παππᾶς; Τό ἀλεξέι; Τό Καμμένο; Τί;
Ἔχουν ἀντίθετες θέσεις;
Χά… Χὰ χὰ χά…
Ποιός ἔχει ἀντίθετες θέσεις; Αὐτοί; Πλάκα κάνουμε;
Τὰ ἴδια κέντρα ἐξουσίας ἐξυπηρετοῦν ὅλοι τους. Καὶ ἀπόδειξις αὐτῶν τὸ «στὰ τέσσερα» ποὺ ἐπανέλαβαν, ἀκριβῶς ὅπως οἱ προκάτοχοί τους.
Καὶ τὸ συνδικαλιστομάγαζον τῆς ΕΡΤ open χρησίμευσε, ὅσο χρησίμευσε, πρὸ κειμένου νὰ …«δικαιολογηθῇ» ἡ νέα λεηλασία εἰς βάρος μας, στὴν μετὰ Σαμαρᾶ ἐποχή… Καὶ ὁ ρόλος του τελείωσε… Καὶ ἔλαβε τὴν ἀνάλογον δημοσιότητα τὸ θέμα, γιὰ νὰ …«ἡρωοποιηθοῦν» τὰ δικά τους παιδιά, πρὸ κειμένου ἀργότερα νὰ …ἀναλάβουν τὴν σκυτάλη, ὡς …«ἐθνοσωτῆρες»!!!
Καὶ ἐμεῖς ἐξοργισθήκαμε μὲ τὴν βία τῆς κυβερνήσεως καὶ θέλουμε νὰ τὴν ἀλλάξουμε μὲ τύπους σὰν τὴν …Ῥαχήλ, τὴν Ζωὴ καὶ τὸν Λαφαζάνη. Ἄν τὲ καὶ λίγο ΑΝΤΑΡCIA  μέσα…!!! Ἀκόμη καὶ …Φωτόπουλο, ποὺ …ἔσπευσε νὰ «ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαια τῶν ἀρχισυνδικαλισταράδων τῆς ΕΡΤ»!!!
Ὁπωσδήποτε ὅμως ὄχι τύπους σὰν τὸν Δημήτρη Καμμένο, διότι εἶναι …ἐπιῤῥεπεῖς στὸ νὰ …μετανοήσουν πρὸς ὄφελος τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ χάσουν τὴν ὁμοιογένεια τῆς βο(υ)λῆς τους καὶ τῆς συμμορίας τῶν 300!!!

(Ἔλαβε ἄρα γέ κάποιαν δημοσιότητα ὁ πλειστηριασμός κάποιου ἀκινήτου τοῦ ὁποιουδήποτε συμπολίτου μας; Μήπως ἔλαβε δημοσιότητα ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν αὐτοχείρων; Ἤ μήπως ἔλαβε δημοσιότητα κάτι σχετικά μέ τίς γενοκτονίες στήν Λιβύη, στήν Συρία, στην Παλαιστίνη καί στήν Οὐκρανία;;; Μούγκα καὶ σοῦζα ΟΛΟΙ τους λέμε!!!)

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!8

Τὸ παιχνίδι τῆς προβολῆς καὶ τῆς προπαγάνδας ποὺ τὸ παίζει καλὰ ἡ Ζωή…

Μήπως εἴδατε ἐσεῖς τήν Ῥαχήλ ἤ τήν Ζωή ἤ τόν Λαφαζάνη νά τρέχουν γιά νά σταματήσουν πλειστηριασμούς;
Μήπως τούς εἴδατε νά ἀναφέρονται, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν πρόσβασιν στὰ στοιχεῖα, στόν πραγματικό ἀριθμό τῶν αὐτοχείρων;
Ἤ μήπως τούς εἴδατε νά καταγγέλλουν κάποιο ἀπό τά νομομαγειρέματα πού ἔκανε ἡ προηγουμένη συγκυβέρνησις, πλήν τοῦ μνημονίου;  (Τὸ ὁποῖον, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, εἶχε ἤδη …φανατικοὺς ὑποστηρικτὲς καὶ ΔΕΝ χρειαζόταν τὶς ψήφους τῶν προαναφερομένων!!!)

Πῶς ἔρχονται ὅμως …τούμπα τά πάντα;;;;  Ἔ;
Ἡ ἐφαρμογὴ ΚΑΙ τοῦ τρίτου μνημονίου, μαζὺ μὲ τὴν Ὑπ-ἀνάπτυξιν, εἶναι στὰ χέρια τους.
Ὁ κόσμος τοὺς φτύνει, ἀλλὰ αὐτοὶ συμπεριφέρονται σὰν νὰ μὴν συμβαίνῃ κάτι σημαντικό.
Ὅλα ἐξακολουθοῦν, σὰν νὰ μὴν μεσολάβησε μία ἀποχὴ τῆς τάξεως τοῦ 45%… Ὅλα συμβαίνουν …ἔξω ἀπὸ τὴν σφαίρα τῆς δικῆς μας πραγματικότητος καὶ ἀφοροῦν στὸ ποιὸ τμῆμα τῆς συμμορίας θὰ μᾶς …κατσικωθῇ καλλίτερα στὸν αὐχένα.
Καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ πρωτοστατοῦσα φυσικὰ καὶ ἡ Ῥαχήλ.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὅταν ἐξελέγη μέ τούς ΑΝΕΛ δέν ἦσαν …φασίστες;;  Τώρα ἔγιναν; Τς τς τς…

Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!9

φωτογραφία

 

(Visited 156 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ «β΄ φορὰ ἀριστερά» ἀποφασίζει, διατάσσει, ἐκτελεῖ!!!

Leave a Reply