Εἰς μνήμην Ἰωάννου Καποδίστρια

Εἰς μνήμην Ἰωάννου ΚαποδίστριαΣτὴν μνήμη τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος καὶ εὐχόμαστε νὰ μήν ἦταν καί ὁ τελευταῖος!

Εὐθύς μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια ἀπὸ τοὺς Μαυρομιχαλαίους, τὴν 27 Σεπτεμβρίου τοῦ 1831, οἱ ἀντίπαλες κομματικὲς παρατάξεις ξεκίνησαν λυσσαλέο ἀγῶνα μεταξὺ τους, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ κράτους καὶ τοῦ δημοσίου ταμείου, τὸ ὁποῖο ἔβλεπαν σὰν λάφυρο.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

Σημείωσις

Τὸ ἐὰν ἦσαν ἤ ὄχι οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, οἱ δολοφόνοι τοῦ Καποδίστρια, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε σὲ βάθος, διότι …«ἐξυπηρετοῦσε» πολύ, πολλούς, κάτι τέτοιο, ὡς ἐκδοχή.
Ἀπαντήσεις δὲν ὑπάρχουν, ἐφ΄ ὅσον τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα-πρακτικὰ τῆς δίκης φυλάσσονται ὠς ἑπτασφράγιστον μυστικό, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ κυβέρνησιν.
Ποιά ἡ ἐμπλοκή της;
Δὲν εἶναι καὶ τόσο δύσκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε…

Φιλονόη

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply