Τὸ ἐπόμενον σημεῖον …«ἀναφλέξεως» τοῦ πλανήτου.

Τὸ ἐπόμενο σημεῖο ἐντάσεως!!!

Ἀπὸ ὅ,τι βλέπετε καὶ στοὺς χάρτες, ὅπως καὶ μὲ τοὺς χάρτες ποὺ εἶχα δημοσιεύσει γιὰ τὴν Συρία καὶ τὰ πετρέλαια,

ἀπὸ τὶς ἡμιαυτόνομες περιοχὲς τοῦ Κουρδιστάν, οἱ ἐντάσεις στὶς διάφορες περιοχὲς ἔχουν κύρια αἰτία τὴν ἐνέργεια καὶ τοὺς ἀγωγούς….Τὸ ἐπόμενον σημεῖον ...«ἀναφλέξεως» τοῦ πλανήτου.1

Τὸ χρήσιμον

The standoff between Armenia and Azerbaijan over the breakaway territory of Nagorno-Karabakh appears to be entering a new phase.
For Russia, Azerbaijan and Armenia, months of military moves and diplomatic meetings may herald changes in the long-simmering territorial dispute.

Stratfor

Πηγὴ εικόνας

Ναγκόρνο – Καραμπάχ

Τὸ ἐπόμενον σημεῖον ...«ἀναφλέξεως» τοῦ πλανήτου.2

Stalin’s Legacy: The Nagorno-Karabakh Conflict

Τὸ ἐπόμενον σημεῖον ...«ἀναφλέξεως» τοῦ πλανήτου.3

Caspian Sea Region
Caspian Region Oil Pipelines

Τὸ ἐπόμενον σημεῖον ...«ἀναφλέξεως» τοῦ πλανήτου.4

Former Soviet Union crude oil exports declined by 5.5 % in last 2 years

Ιn 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers. Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku.

AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS

Baku’s Oil Glory, From Stalin To The Rothschilds And Nobels
Read the full article: Baku’s Oil Glory, From Stalin To The Rothschilds And Nobels

At the turn of the 20th century the world’s #1 oil producing field was in the prosperous port city of Baku, in Azerbaijan. The famous Nobel brothers of Sweden launched the Baku oil boom in 1873. Soon huge oil tankers from that region were traversing the globe.

Then, in 1883, oil companies owned by the Rothschild family entered the scene in Baku followed by Rockefeller’s gigantic Standard Oil Company. Heated competition was on for control of the world’s top producing region.

At the time, Rockefeller and Rothschild were competing as the world’s foremost oil and banking barons. But the two competitors each finally realized that competition was not a good thing. The more oil wells they drilled, the more oil was produced, the more the price of oil per barrel fell. This led a disgruntled John D. Rockefeller to exclaim, “Competition is a sin!”

A solution, therefore, was soon brokered. It was decided that the world’s markets would geographically be carved up, with the two barons, Rockefeller and Rothschild, each having their separate, well-defined shares. Moreover, limits would be put on oil produced globally so as to keep the market price as high as possible. Under this arrangement, both Rothschild and Rockefeller would benefit.

Βaku oil fields

 

 

 

 

(Visited 454 times, 1 visits today)
Leave a Reply