Μία ἐνδιαφέρουσα καὶ ἀνθρώπινη εἴδησις.

Μία ἐνδιαφέρουσα καὶ ἀνθρώπινη εἴδησις.Μία ἐνδιαφέρουσα εἴδησις ἀπὸ ἕναν συν-Ἕλληνα.

«Θάνος Λάρισα

Εδώ και αρκετά χρόνια παραδίδω δωρεάν μαθήματα σε παιδιά απόρων ή πολύτεκνων οικογενειών σε προσωπικό επίπεδο, στερώντας ώρες ακόμη κι από το παιδί μου. Δεν εντάσσομαι σε κάποιο Κοινωνικό Φροντιστήριο, διότι ήδη λειτουργούν στην πόλη δύο, εκ των οποίων το ένα τελεί υπό τας διαταγάς του κομμουνιστοκρατούμενου εργατικού κέντρου και το άλλο υπό την αιγίδα της «Εκκλησίας».
Ήδη όμως και κατόπιν συνεννοήσεως με φίλους έχουμε από την 7ην Ιουλίου του τρέχοντος αναθέσει σε δικηγόρο την δημιουργία καταστατικού για την ίδρυση του «Ανοικτού Κέντρου Σχολικής Μελέτης».

Διότι, ἀληθινά, ὑπάρχουν καὶ σημαντικὲς εἰδήσεις στὸ facebook!!!

Ἀριστοτέλης Καλέντζης

φωτογραφία

(Visited 199 times, 1 visits today)
Leave a Reply