Ἡ «παγκόσμια κυβέρνησις» θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως!!!

Τρεις φορές το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ μας επαναλαμβάνει την προειδοποίηση του Cameron στον Πούτιν, επιλέγοντας μία χαρακτηριστική φωτογραφία του αποφασισμένου Βρετανού μπούφου, που κουνάει το δάχτυλο στην Ρωσσία.

Ἡ «παγκόσμια κυβέρνησις» θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως!!!1

Η λέξη «οπισθοδρόμηση»  φυσικά αναφέρεται στα προαποφασισμένα σχέδια της Νέας Τάξεως και του Σιωνισμού για τον (υποχρεωτικό) …«εκδημοκρατισμό» όσων χωρών επιμένουν να μην γονατίσουν εμπρός στους Τραπεζίτες!!!

Και όπως μας είχε προειδοποιήσει ο …«περιούσιος» Τραπεζίτης, συγγενής και συνεργάτης των Rothshild, Paul Warbourg, η Παγκόσμια Κυβέρνηση θα σχηματισθεί όπως και να έχει.

Ἡ «παγκόσμια κυβέρνησις» θὰ γίνη, οὔτως ἤ ἄλλως!!!3
Το μόνο ερώτημα είναι αν αυτό θα επιτευχθεί δια της αποδοχής ή δια της κατακτήσεως.

 

 

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply