Ὅταν …ἀνοίξῃ ἡ πόρτα τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ…

Ὅταν ...ἀνοίξῃ ἡ πόρτα τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ...Ἡ Μέρκελ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ facebook νὰ ἐπιβάλλῃ περιορισμοὺς στὰ «ξενοφοβικά» σχόλια.
Στὴν Γερμανία ὅσοι κάνουν «ξενοφοβικά» σχόλια, κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴν δουλειά τους, ἤ ἀκόμη καὶ τὴν κηδεμονία τῶν παιδιῶν τους.

Ἀκριβῶς βέβαια, δὲν ὁρίζει κάποιος τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ἕνα «ξενοφοβικό» σχόλιο.
Στὰ «προοδευτικά» αὐτάκια, μπορεῖ νὰ ἀκούγεται ὑπέροχη ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου (τῶν ἄλλων βεβαίως), ὅμως καλὰ θὰ κάνουν νὰ ξέρουν πὼς ὅταν ἀνοίξῃ ἡ πόρτα τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ξανακλείσῃ.

Οἱ κυβερνήσεις μποροῦν νὰ θεωροῦν ὅ,τι θέλουν ὡς  «ξενοφοβικό».
Δὲν ἔχουν ὅμως κανένα δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλουν ποινὲς σὲ ὅσους θεωροῦν πὼς ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ ἐποικιστῇ ἀπὸ μουλάδες τῆς σαρία καὶ τζιχαντιστές.
Θὰ τὰ βροῦν μπροστά τους πολὺ σύντομα, καθὼς τὸ κῦμα κατὰ τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Εὐρώπης φουντώνει.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 161 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅταν …ἀνοίξῃ ἡ πόρτα τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ…

  1. Περίεργο όπου και οι δυο λέξεις, ´Ανοχη και Απαγόρευση, από μία συγκρκριμένη Οπτική Γωνία, που άπτεται του αποτελέσματος … Συμπίπτουν ως προς το τι εννοούν .

    Ετσι … η Ανοχή (προς μετανάςτες) είναι Επιβεβλημένη, όπως Επιβεβλημένη είναι και η Απαγόρευςη … διαφωνίας (σπό την επίσημη γραμμή) .

    Εδώ …. Χριστούγεννα και,… Πάσχα … Συμπίπτουν/Ταυτίζονται .

    DR A

Leave a Reply