Ἴδιος ὁ πόνος γιὰ Liberation, Κάμερον, Soros, ἑλληνόφωνα ΜΜΕ…

Ό,τι καημό έχει ο Κάμερον, ο Μακέην, ο Soros, το CNN, ο ECONOMIST, η LIBERATION, η NEW YORK TIMES και η JERUSALEM POST, ακριβώς τον ίδιο καημό έχουν και οι ελληνόφωνες εφημερίδες για τους μισθοφόρους της CIA και της Μοσάντ στην Συρία. Ἴδιος ὁ πόνος γιὰ Liberation, Κάμερον, Soros, ἑλληνόφωνα ΜΜΕ...1

Ἴδιος ὁ πόνος γιὰ Liberation, Κάμερον, Soros, ἑλληνόφωνα ΜΜΕ...2

Δεν θέλουν να εξοντώσει τους αποκεφαλιστές της Νέας Τάξεως ο «άθλιος» Πούτιν…!!!

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἴδιος ὁ πόνος γιὰ Liberation, Κάμερον, Soros, ἑλληνόφωνα ΜΜΕ…

Leave a Reply