Τίποτα δὲν εἶναι ἀδύνατον…

Τίποτα δὲν εἶναι ἀδύνατον...Τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατον.
Τὰ δυνατὰ ἀπὸ τὰ ἀδύνατα τὰ ξεχωρίζει μία ψιλὴ ψιλὴ γραμμή. Μὰ εἴμαστε τόσο κολλημένοι κάτω στὰ εὔκολα, τόσο μουδιασμένοι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ πηδήξουμε ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὴν ψιλὴ γραμμή.

Ἴων Δραγούμης ,
«Μαρτύρων καὶ Ἡρώων αἷμα».

*******

Στὰ 1907 ἔπεσε σὰν μπόμπα ἕνα περίεργο βιβλίο: «Ἴδας. Ἡρώων καὶ Μαρτύρων αἷμα».
Βαγγέλιο μακεδονικὸ τὸ χαρακτήρισαν τότε τὸ βιβλίο, μὰ κι ὁ χαραχτηρισμὸς αὐτὸς, ὅσο βαρὺς κι ἂν εἶναι, τίποτα δὲν λέει.
Δὲν ζητάει νὰ συγκινήσῃ ὁ Ἴδας. Συγκινιέται, καὶ τὴν συγκίνησή του τὴν μεταδίδει καὶ στὸν ἀναγνώστη του· ἀπογοητεύεται καὶ σοῦ σταλάζει στὴν ψυχὴ τὴν ἀπογοήτευση· ἐλπίζει, καὶ σοῦ ἀναπτερώνει τὴν ψυχή. Νὰ, τὸ μυστικό του τὸ μέγα· καταφέρνει ὅ,τι καὶ ἕνας ἀληθινὸς ποιητής.

Τὸ «Ἡρώων καὶ Μαρτύρων Αἷμα» τὄζησε πρὶν τὸ γράψῃ.
Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1902 πρωτοπῆγε στὸ Μοναστήρι, ὅπου ἔμεινε πάνου ἀπὸ ἕνα χρόνο, κι ἀπὸ ἐκεῖ πῆγε στὶς Σέρρες καὶ στὴν Καβάλλα. Τὸ καλοκαίρι καὶ τὸ χυνόπωρο τοῦ 1904 τὰ πέρασε στὸν Πύργο τῆς Βουλγαρίας καὶ στὴν Φιλιππούπολη.
Καὶ στὰ 1907 ἔβγαλε τὸ βιβλίο του. Ἔτσι, τὴν Μακεδονία ποὖναι καὶ ἰδιαίτερη πατρίδα του, τὴν γνώρισε καλὰ καὶ τὴν πόνεσε, γνώρισε καὶ τοὺς Βουλγάρους ἀπὸ κοντὰ καὶ τοὺς μελέτησε, ἦταν κι ἀδερφὸς τοῦ Παύλου Μελᾶ (σημ. ὁ Ἴων εἶχε παντρευτῆ τὴν ἀδερφὴ τοῦ Μελᾶ), τοῦ παλληκαριοῦ «ποὺ σκοτώθηκε ἕνα βράδυ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1904» -ἀρκετὰ ὅλ’ αὐτὰ γιὰ νὰ γράψῃ τὸ πρῶτο του βιβλίο μὲ τόσο αἴσθημα καὶ μὲ τόση ἀγανάκτηση καὶ μὲ τόση ἐλπίδα.

Τὸ αἷμα τοῦ παλληκαριοῦ δὲν χύθηκε στὰ χαμένα, οὔτε τὸ βιβλίο τοῦ Ἴδα ἔμεινε ἀνικανοποίητο.
Ὕστερ’ ἀπὸ πέντε χρόνια, στὰ 1912, ἡ Μακεδονία ἐλευθερωνόταν κι ὁ Ἴδας, δεκανέας τῆς ἐθνοφρουρᾶς, ἀποσπασμένος στὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο, ὅπου ὁ διάδοχος, τὸν ἔκαμε πολιτικόν του σύμβουλο, συνέταξε τὸ πρωτόκολλο τῆς παραδόσεως καὶ σήκωσε, μὲ τὰ χέρια του, γιὰ πρώτη φορά, τὴν Ἑλληνικὴ σημαία στὴν Μητρόπολη τῆς λευτερωμένης πιὰ Θεσσαλονίκης…

Ἴδας (Ἴων Δραγούμης)
Δ. Π. Ταγκοπούλου,
Ἔκδοσις τῶν «Γραμμάτων», Ἀλεξάνδρεια 1918)

Φωτογραφία:
Ὁ Ἴων Δραγούμης (κάτω δεξιά) μὲ τὴν ἐπίσημη στολὴ τῶν Ἑλλήνων διπλωματῶν. Ἀπὸ ἐδῶ.

Μνῆμες Ἑλλάδος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply