Ῥέ, τί σοῦ ‘κανε ἡ Ἑλλάδα καί σέ πληγώνει;


Ὁ Γ. Σεφέρης διηγεῖται ἔνα περιστατικὸ ποὺ ἔτυχε στὸν Νῖκο Γκᾶτσο:

Γύριζε τὸν χειμῶνα τοῦ ‘36, σπίτι του ἀπὸ μιὰ ταβέρνα.
Ἤμουν στὴν Κορυτσὰ καὶ εἶχα στείλη στὴν Ἀθῆνα, σὲ χειρόγραφο, τὸ «Μὲ τὸν τρόπο τοῦ Γ. Σ.».
Κατὰ κακή του τύχη -μολονότι πολὺ ἀθῷος, εἶχε κάποτε ὕφος φοβερὰ βλοσυρό- τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν πῆγαν στὸ τμῆμα. Τὸν ἔψαξαν. Στὴν τσέπη του τὸ χειρόγραφο.
-Ῥέ, τί σοῦ ‘κανε ἡ Ἑλλάδα καί σέ πληγώνει; Κομμουνιστής, ἔ;
-Μά, κύριε ἀστυνόμε, δὲν τὸ ‘γραψα ἐγὼ αὐτό, τὸ ‘γραψε ὁ κ. Σ. ποὺ εἶναι πρόξενος.
-Πρόξενος, ἔ; Τέτοιους προξένους ἔχουμε. Γι’ αὐτὸ πᾶμε κατὰ διαβόλου.

Εὐτυχῶς βρέθηκαν στὶς τσέπες του καὶ κάτι ἄλλα τῆς ἰδίας τεχνοτροπίας ποὺ ἀφῴπλισαν τοὺς φρουροὺς τῆς ἡσυχίας μας:
-Σ’ ἀφήνουμε, μωρέ, γιατὶ εἶσαι βλάκας, τοῦ εἴπαν ὅταν τὰ διάβασαν.

Γεώργιος Σεφέρης, «Ἡμέρες Δ».
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ Σεφέρης γιὰ νέους ἀναγνῶστες»,  ἐκδόσεις Ἴκαρος

Πανορμίτης Σπανός

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply