Αὐτοὶ ποὺ περιμένουν τοὺς πλειστηριασμοὺς γιὰ νὰ ἁρπάξουν…

Αὐτοὶ ποὺ περιμένουν τοὺς πλειστηριασμοὺς γιὰ νὰ ἁρπάξουν...Πάντως ἐδῶ θὰ εἴμαστε καὶ θὰ τὸ δεῖτε.
Οἱ μαζικὲς ἀγωγὲς ποὺ γίνονται κατὰ τοῦ ΕΝΦΙΑ εἶναι δεδομένο πὼς θὰ κερδηθοῦν.

Θὰ δεῖτε σὲ μερικὰ χρόνια  ἀνθρώπους, ποὺ ἔχασαν τὸ βιός τους ἀπὸ αὐτὸν τὸν φόρο, νὰ εἰσπράττουν ἀποζημιώσεις τὶς ὁποῖες θὰ πληρώσουν φυσικὰ οἱ …φορολογούμενοι.
Ἂν ἔχουν ἀπομείνει τέτοιοι στὴν χώρα.
Ἄλλως, ὅποιος σκέπτεται νὰ μπουκάρῃ νὰ ἁρπάξῃ σπίτι ἤ ἀκίνητο, κοψοχρονιά, στοὺς πλειστηριασμοὺς τῶν κλοπιμαίων, καλὰ θὰ κάνη νὰ ξέρῃ πὼς εἶναι ἕνας ληστὴς καὶ συνεργάτης τοῦ κράτους.
Σὲ χαντάκια θὰ σᾶς εὕρουν ὅλους…
Λακέδες καὶ δοσίλογοι τῶν Βρυξελλῶν…

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *