Αὐτοὶ ποὺ περιμένουν τοὺς πλειστηριασμοὺς γιὰ νὰ ἁρπάξουν…

Αὐτοὶ ποὺ περιμένουν τοὺς πλειστηριασμοὺς γιὰ νὰ ἁρπάξουν...Πάντως ἐδῶ θὰ εἴμαστε καὶ θὰ τὸ δεῖτε.
Οἱ μαζικὲς ἀγωγὲς ποὺ γίνονται κατὰ τοῦ ΕΝΦΙΑ εἶναι δεδομένο πὼς θὰ κερδηθοῦν.

Θὰ δεῖτε σὲ μερικὰ χρόνια  ἀνθρώπους, ποὺ ἔχασαν τὸ βιός τους ἀπὸ αὐτὸν τὸν φόρο, νὰ εἰσπράττουν ἀποζημιώσεις τὶς ὁποῖες θὰ πληρώσουν φυσικὰ οἱ …φορολογούμενοι.
Ἂν ἔχουν ἀπομείνει τέτοιοι στὴν χώρα.
Ἄλλως, ὅποιος σκέπτεται νὰ μπουκάρῃ νὰ ἁρπάξῃ σπίτι ἤ ἀκίνητο, κοψοχρονιά, στοὺς πλειστηριασμοὺς τῶν κλοπιμαίων, καλὰ θὰ κάνη νὰ ξέρῃ πὼς εἶναι ἕνας ληστὴς καὶ συνεργάτης τοῦ κράτους.
Σὲ χαντάκια θὰ σᾶς βροῦν ὅλους…
Λακέδες καὶ δοσίλογοι τῶν Βρυξελλῶν…

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply