Ποῦ κατέληξε ὁ ἀρμενικός χρυσός;

Φονιάδες τῶν λαῶν!!!
Τί ἔγινε ὁ ἀρμενικός χρυσός;;;
Τί ἔγινε ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν ἐπάνω τους οἱ Ἀρμένιοι;

Κυττᾶξτε τὸν χάρτη καὶ θὰ καταλάβετε!!!

Ποῦ κατέληξε ὀ ἀρμενικός χρυσός;

Western Armenia: six million Turkish gold pounds plus property (20,545 buildings, 2,549 religious sites and 1,082 km2 of land), and wealth were stolen from about 1.5 million unarmed Armenians murdered from 24 April 1915 (some of this was used to pay the Turks and Kurds who committed the killings, so Armenians effectively paid for their own genocide).

2. Constantinople: during 1915-1916 looted blood money was transferred to the State Treasury in Constantinople.

3. Berlin: five million Turkish gold pounds of Armenian assets was funnelled to the Reichsbank in 1916 in exchange for promissory notes to pay for German weapons and aid during WWI. On 29 October 1918, Dr. Nazim Bey took 65,000 Turkish gold pounds and 600,000 Turkish gold pounds worth of jewellery, when fleeing a death sentence to Germany.

4. London/Paris: During the 1919 Paris Peace Conference, the Armenian delegation assessed USD 3.7 billion of losses (US$50 billion+ today, compared to Nazi bank theft of US$5.6 billion) just by the Armenian Church. Instead of returning the Armenian wealth, the UK and France sold it to the United States via J.P. Morgan Bank in Paris to New York, for U. S. Treasury Certificates – thus the ‘ethical’ West laundered money stolen from a murdered minority.

5. New York: in 1918, the Turkish government attempted to get the money from 2,400 New York Life insurance policies of Armenians it had killed, arguing that there were no identifiable heirs to the policy holders, but did not succeed.

6. Incirlik: the United States spends billions supporting Incirlik Base in SE Turkey. Unlike France which has the courage to recognise the Armenian genocide, shamefully the United States and the UK do not because Turkey threatens access to Incirlik if the truth is recognised
the guardian

  The Armenian Genocide Blood Money Trail

Origins: Discovery

Τὴν ἴδια διαδρομὴ ἀκολούθησε μερικὰ χρόνια ἀργότερα καὶ ὁ χρυσός, καθὼς καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ἀπὸ τὴν Δυτικὴ συμμορία τῶν «Σταυροφόρων»!!

Μ.P.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply