Κυττῶ κι ὄχι κοιτῶ.

Κυττῶ κι ὄχι κοιτῶ.Γράφουμε σωστά.

«Κυττάζω» καὶ ὄχι «κοιτάζω».
Κυττάζω (κυττῶ) ἀπὸ τὸ κυπτάζω-κυπτῶ, σκύβω δηλαδὴ νὰ δῶ μὲ προσοχή.

«Κοιτάζω» ἀπὸ τὴν «κοίτη», δηλαδὴ τὸ κρεββάτι, τὴν κλίνη.

Κοιτάζω σημαίνει κοιμᾶμαι.
Κυττάζω-κυττῶ σημαίνει βλέπω.

Χρύσα Λίνδου

εἰκόνα

(Visited 329 times, 1 visits today)
Leave a Reply