Ὄχι τοὺς μισούς…

Ὄχι τοὺς μισούς...

Ἡ Μαρία Ῥεζὰν διηγεῖται τὸ παρακάτω περιστατικὸ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τὸν Μᾶνο Χατζιδάκι:
Μίαν ἡμέρα ποὺ τρώγαμε μὲ τὸν Καραμανλῆ ἄρχισε νὰ μιλᾷ ὁ Μᾶνος καὶ δὲν σταματοῦσε.
Καὶ γιὰ ὅλα ἔφταιγε τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.

Ἄκουγε ὁ Σεῤῥαὶος, ποὺ τοῦ εἶχε ἀδυναμία, ὅπως καὶ τοῦ Τάκη Χόρν, ἀλλὰ κάποιαν στιγμὴ δὲν ἄντεξε. Γύρισε καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀμὰν βρὲ Μᾶνο μου. Κοντεύεις βγάλῃς σκάρτους τοὺς μισοὺς ὑπουργούς μου…».
Ἀτάραχος ὁ Μᾶνος, συνεχίζοντας τὸ φαγητό του, ἀπήντησε: «Λάθος κύγιε πγόεδγε. Ὄχι τοὺς μισούς! Ὅλους…»

Μαρία Ῥεζάν, «Μὲ νοσταλγία… Γιὰ μία ζωὴ ἔτσι, χωρὶς πρόγραμμα».
Ἐκδόσεις Πατάκη

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 279 times, 1 visits today)
Leave a Reply