Μετρώντας …σωστά!!! (γ)

Συνέχεια ἀπὸ τά:

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

Μετρώντας …σωστά!!! (β)

Πόσα ὅμως εἶναι τά πραγματικά θύματα τελικῶς, αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος;
Καί πόσοι πέθαναν ἁπλῶς ἀπό τῦφο, λοιπές ἀσθένειες καί κακουχίες, ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου κι ὄχι σάν θύματα ἐπιχειρήσεων ἐκκαθαρίσεως λαῶν καί γενοκτονιῶν;
Γιατί οὐδείς ἐκ τῶν συγχρόνων ἱστορικῶν τολμᾷ νά πῇ πώς τά περισσότερα θύματα τά σκότωσε ὁ …τῦφος;
Γιατί ὅλοι σκύβουν τό κεφάλι ὑπάκουα σέ ἀνυπόστατες προπαγάνδες;
Γιατί ὅταν κάποιος τολμᾷ νά ἀναφερθῇ στά ἀληθῆ αἴτια καί στούς ἀληθεῖς ἀριθμούς νεκρῶν καί στά πραγματικά θύματα ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀντισημίτης καί διώκεται ἤ ἐξολοθρεύεται;
Γιατί δέν μᾶς λέν πώς οἱ ἑβραῖοι κατεδόθησαν κυρίως ἀπό …ἐβραίους καί πώς τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα ἐντός τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως τά διέπραξαν οἱ «Κάπο»;;

Διαβάζουμε, στὴν φερόμενον ὡς …«αὐθόρμητον αὐτοβιογραφία» τοῦ Ῥοῦντολφ Ἕς, σχετικὰ ἀποσπάσματα:

Μετρώντας ...σωστά!!!31

βικιπαιδεία

Μὰ κι ἀπὸ τὰ συμβάντα, ποὺ …δὲν μᾶς εἶπαν, πέριξ τῆς δίκης τῆς Νυρεμβέργης, μαθαίνουμε:

Μετρώντας ...σωστά!!!16 1046

Εἶναι πράγματι συγκλονιστικὴ ἡ συνειδητοποίησις τοῦ ψεύδους, ἰδίως ἐὰν ἔχουμε, γιὰ ὅλην τὴν ἔως τώρα ζωή μας, ἀποδεχθεῖ ὡς ἀδιαπραγμάτευτη τὴν προπαγάνδα τῶν σιωνιστικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ …κράτους «μας», ποὺ μαζὺ μὲ τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, μᾶς δηλητηριάζουν ὅλο τὸ σύστημα ἀντιλήψεώς μας.

Μετρώντας ...σωστά!!!25 Μετρώντας ...σωστά!!!26

Εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα, ἀλλὰ ἄς παραμείνουμε στοὺς …ἐπισήμους ἀριθμούς…;
Μετρώντας ...σωστά!!!7 Μετρώντας ...σωστά!!!8Μετρώντας ...σωστά!!!9Μετρώντας ...σωστά!!!10Μετρώντας ...σωστά!!!11Μετρώντας ...σωστά!!!13Μετρώντας ...σωστά!!!14

Δὲν θὰ τολμοῦσα ὅμως νὰ χρησιμοποιήσω ὡς πηγή μου μόνον τὸν Πλεύρη (ποὺ τὰ ἔγραφε καὶ τὰ ἔλεγε ἐδῶ καὶ χρόνια) ἐὰν δὲν ἀναζητοῦσα καὶ μόνη μου κάποια ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ὅπως τὸ παραπάνω, ποὺ ναὶ μὲν ἀφοροῦν μόνον στὸ Ἄουσβιτς, ἀλλὰ ΔΕΝ ἀφοροῦν μόνον σὲ ἑβραίους.
Ἄλλως τέ…
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀπάτη εἶναι διάχυτα πλέον ΚΑΙ στὸ διαδίκτυον καὶ ὅποιος θέλῃ πράγματι μπορεῖ νὰ βρῇ τὶς ἀλήθειες.
Κι ἐὰν θέλῃ κάποιος νὰ σκέπτεται πράγματι ἐλεύθερα ὀφείλει νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ… Τοὺς …ἀριθμούς!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐνδιαφέρον ἔχουν, καὶ καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὶς ἀναζητήσετε στὸ διαδίκτυον, οἱ ἀπαντήσεις τοῦ Φριζῆ. Δὲν ἀπαντᾶ φυσικὰ μὲ ἀριθμοὺς ἀλλὰ μὲ …νόμους φιμώσεως. Ναί, νόμους φιμώσεως!!! Αὐτῆς τῆς …δημοκρατίας τῆς φιμώσεως εἶναι ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» παγκοσμίως!!!

[Ὅλες οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις, καθὼς καὶ οἱ ἐπόμενες, πλὴν τῶν ἀπ’ εὐθείας πηγῶν,  προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη: «Ἑβραιοι, ὅλη ἡ ἀλήθεια» καὶ τὸ κεφάλαιον «Ὁλοκαύτωμα» (σελίδες 1003-1244).]

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply