Μετρώντας …σωστά!!! (β)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Μετρώντας …σωστά!!! (α)

Βιομηχανία ὁλοκαυτώματος λοιπόν…
Αὐτὴ ποὺ ἀπέδωσε κι ἀποδίδει τρισεκατομμύρια δολάρια… (Σέ ποιούς ἄρα γέ;)
Στὸ θέμα εἰδικῶς τῶν ἀποζημιώσεων πρωταγωνιστοῦν φυσικὰ οἱ ἑβραῖοι ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ στὸν …πάγο!!!

Μετρώντας ...σωστά!!!20

Στὸ Ἄουσβιτς, γιὰ παράδειγμα, διατείνονται πὼς ὑπῆρξαν τοὐλάχιστον 1.100.000 θύματα ἑβραῖων. (Κατ’ ἄλλους καὶ 1.500.000 ἤ καὶ 2.000.000 ἤ καὶ 4.000.000 ἤ καὶ …6.000.000 θύματα.)
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων γιὰ πολλὰ χρόνια αὐξομειωνόταν ἀπὸ τὰ δύο στὰ ἕξι ἐκατομμύρια, ἀλλὰ τελικῶς, ἡ ἐπίσημος …καταμέτρησις μειώνει διαρκῶς τοὺς ἀριθμοὺς τῶν θυμάτων καὶ σήμερα συζητοῦν γιὰ περίπου ἕνα ἐκατομμύριο, ποὺ κι αὐτὸ ὅμως …τείνει νὰ μειωθῇ!!!
Στὴν πραγματικότητα ὅμως μᾶς …ἐπεξεργάζονται κανονικότατα!!!

Μετρώντας ...σωστά!!!1

βικιπαιδεία

Ἐν τούτοις ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ ἰδίου τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων ἑβραίων εἶναι πολὺ μικρότερος καὶ σαφῶς ΔΕΝ ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀπὸ …θαλάμους ἀερίων ἤ φούρνους.
Στὴν πραγματικότητα, βάσει πάντα τῶν καταγραφῶν τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ», συνολικῶς τὰ θύματα ἦσαν 66.206 καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ ἑβραῖοι …30.065!!!

 Ἔγγραφα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ποὺ διορθώθηκαν μετὰ τὴν παράδοσιν, ἀπὸ τὸν Γκορματσῶφ, τῶν στοιχείων ποὺ ἀπέκρυπταν οἱ Σοβιετικοί, καθ΄ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας τους:

From 1941 until the camp was evacuated in early 1945 it is estimated around 125,000 people died at Auschwitz and Birkenau while it was operated by the Nazis. When people died at Auschwitz the Germans wrote out death certificates with the person’s name, occupation, residence before Auschwitz, religion and cause of death. The Soviets found the death certificates at Auschwitz for most of the period August 1941 to January 1944. and conveniently “lost it” in their archives for some 45 years. In l989, Gorbachev presented this documentation to the Red Cross who then placed it in archives in Arolsen, Germany, where it still is.

There are 68,864 death certificates. Most deaths were reported as due to the disease Typhus. Some 30,065 deaths were recorded as Jews.

The “Holocaust”

Ἔχουμε λοιπόν, ἐπίσημες πάντα καταγραφές, ποὺ διαρκῶς μειώνουν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν θυμάτων, ἀπὸ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ποὺ ἀποδεικνύουν πὼς ΔΕΝ ἦταν σχέδιον ἐκκαθαρίσεως μίας φυλῆς, ἀλλὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτῶν ὅλων τῶν ἐθνοτήτων, ἐν καιρῷ πολέμου, στὰ ὁποῖα γιὰ λόγους ἐπιδημιῶν (τῦφος κυρίως ἀλλὰ καὶ πανούκλα, χολέρα) πέθαναν χιλιάδες ἄνθρωποι, ἀλλὰ ποὺ οἱ ἐπίσημες γραμμὲς δὲν μετακινοῦνται στὸ ἐλάχιστον καὶ τὸ «ἕξι ἐκατομμύρια» τὸ θεωροῦν …θεία ἐντολή, παπικὸν ἀλάθητον καὶ …θέσφατον καὶ τὸ «στολίζουν» μόνον στοὺς ἑβραίους!!!
Καὶ τὸ σημαντικότερον!!!
Ἐφ΄ ὅσον δὲν συζητᾶμε γιὰ σχέδια γενοκτονίας, τότε ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ φούρνων ἦσαν γιὰ …διακόσμησιν καὶ ἀφοροῦσαν, τελικῶς στὴν ἀποτέφρωσιν νεκρῶν γιὰ τὴν μὴ μετάδοσιν μολυσματικῶν ἀσθενειῶν!!!

Μετρώντας ...σωστά!!!11

Μετρώντας ...σωστά!!!4

Μετρώντας ...σωστά!!!9
Μετρώντας ...σωστά!!!10Καὶ φθάνουμε, μετὰ ἀπὸ αὐτές, τὶς ἐπίσημες πάντα καταγραφές, στὶς …πραγματικές, ποὺ …μειώνουν, ἀρχικῶς, τὸν ἀριθμὸ ΟΛΩΝ τῶν θυμάτων σὲ 271.000, πάντα γιὰ τὸ Ἄουσβιτις, καὶ ποὺ μέσα σὲ αὐτὰ τὰ θύματα σαφῶς ἦσαν καὶ ἑβραῖοι ἀλλὰ ΔΕΝ ἦσαν μόνον ἑβραῖοι!!!Μετρώντας ...σωστά!!!2

 

πηγές:
Ἀντιπληροφόρησις καὶ true democracy party

Ὅμως, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς τῶν θυμάτων τελικῶς παραμένει ἄγνωστος καὶ μόνον βάσει ΔΙΚΩΝ τους ἀνακοινώσεων-ἐρευνῶν-δημοσιεύσεων καὶ τὸ 271.000 μειώνεται κατὰ πολύ, σὲ μόλις 66.206 θύματα, εἰδικῶς πάντα γιὰ τὸ Ἄουσβιτς.

Μετρώντας ...σωστά!!!49πηγὴ
Κι …«ἀγνοοῦνται» συστηματικῶς τὰ θύματα τῶν ὑπολοίπων ἐθνοτήτων, ποὺ σαφῶς ἦσαν πολὺ περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἑβραίους!!!

Μετρώντας ...σωστά!!!3

 

steinpilz

Ἔχουμε μήπως ἐδῶ νά κάνουμε μέ μία θρασυτάτη ἀκύρωσιν τῆς κοινῆς λογικῆς, τοῦ ἤθους καί τού δικαίου, εἰς βάρος ὅλων τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν (κι ὄχι μόνον), πού πραγματικά θρηνοῦν, πραγματικούς νεκρούς, ἀλλά πού οὐδείς θεωρεῖ ἀναγκαῖον νά τούς μνημονεύσῃ;
Συζητᾶμε γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ΜΟΝΟΝ πρὸς μία φυλή, ἀρνούμενοι νὰ ἀναγνωρίσουμε τὶς θυσίες ΟΛΩΝ τῶν εὐρωπαϊκῶν (κι ὄχι μόνον) φυλῶν.
Θεωροῦμε ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοὺς ὅποιους ἑβραίους νεκρούς, ἀλλὰ δὲν θεωροῦμε ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ὅλους τοὺς νεκροὺς τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἰδίως λόγῳ τῶν μεθόδων ποὺ χρησιμοποιήθησαν εἰς βάρος τους γιὰ νὰ ἐξοντωθοῦν.
Εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 66.206 νεκροὶ ἀπὸ τῦφο, ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων, (30.065 οἱ ἑβραῖοι- πηγή) τοῦ Ἄουσβιτς, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 135.000 – σὲ μία νύκτα- ἄμαχοι νεκροὶ τῆς Δρέσδης, ποὺ ὁ Τσώρτσιλ θεωροῦσε …ἀναγκαία ἐφαρμογὴ …«δικαίου», τὴν ὥρα ποὺ οὔτε ἕνας βιομηχανικὸς στόχος ἐπλήγη!!!

Ἐγκλήματα πολέμου τῶν Συμμάχων: Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Δρέσδης.

Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 31.000 (ἐπισήμως κι ὄχι μόνον ἑβραῖοι) νεκροὶ τοῦ  Νταχάου ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 200.000 νεκροὶ τῆς Χιροσίμα καὶ τοῦ Ναγκασάκι, ποὺ μεθόδευσαν …«περιούσιοι ἐπιστήμονες» μὲ χρηματοδότησιν καὶ ὑποστήριξιν τῶν ΗΠΑ…

Μετρώντας ...σωστά!!!6 Μετρώντας ...σωστά!!!5

Ποιοί διέπραξαν τήν γενοκτονία στήν Χιροσίμα καί στό Ναγκασάκι;

Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 70.000 (ἐπισήμως κι ὄχι μόνον ἑβραῖοι) νεκροὶ τοῦ Μπέργκεν-Μπέλζεν ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος οἱ 300.000 (τοὐλάχιστον) νεκροὶ ἀπὸ πείνα, ποὺ προεκάλεσαν οἱ …«σύμμαχοί» μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς, στὴν Ἑλλάδα!!!
(Κοντὰ στὸ ἕνα ἐκατομμύριο συνολικῶς οἱ Ἕλληνες νεκροί ἀπὸ τὴν Κατοχή, ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς μὴ ἐπερχόμενες γεννήσεις, λόγῳ πολλαπλῶν καταστροφῶν καὶ γενοκτονιῶν. Συνολικῶς, ἐπισήμως καταγεγραμμένοι, 800.000 νεκροί.)

Μήπως οἱ γερμανικές ἀποζημιώσεις ἔχουν ἤδη …φαγωθῇ;

Τὶς πιὸ ἄνανδρες δολοφονίες …«πολιτισμένοι» τὶς διέπραξαν!

Καί εἶναι μόνον αὐτά;
Ἀπὸ ἐδῶ οὐσιαστικῶς ξεκινᾶμε γιὰ νὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ παραποίησις τῶν γεγονότων εἶναι τόσο ἀκραῖα, ποὺ καταντᾶ …γελοιοποίησίς τους.
Κι ὅλα αὐτὰ συνέβησαν γιὰ τρεῖς λόγους:

  1. Γιὰ νὰ …αἰτιολογηθῇ καὶ νὰ κατοικηθῇ ἡ Παλαιστίνη, νὰ γενοκτονηθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι, νὰ τοὺς ἁρπάξουν τὶς περιουσίες τους καὶ τὴν γῆ τους καὶ νὰ δημιουργηθῆ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος.
    (ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τά …ἑκατομμύρια τῶν …ὄχι νεκρῶν, μετοίκησαν στό Ἰσραήλ ἔως τό 1948;;;)
  2. Γιὰ νὰ κρύβονται οἱ ἑβραῖοι πίσω ἀπὸ τὰ ὑποτιθέμενα παθήματά τους καὶ νὰ …δικαιολογοῦν τὰ ἐγκλήματά τους, κυρίως κατὰ ἀμάχων.
  3. Γιὰ νὰ ἀπομυζοῦν τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε λαό, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἐλέγχουν, μέσα ἀπὸ τὶς ἐνοχές, τὴν δυσφήμισιν καὶ τὴν προπαγάνδα.

Πόσο ἀστεῖο φαντάζει ἀλήθεια τὸ νὰ μὴν γνωρίζουμε τοὺς ἀκριβεῖς ἀριθμοὺς τῶν πραγματικῶν θυμάτων, ὅταν ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς οἱ Γερμανοί, ὑπέρμετρα σχολαστικοί, διατηροῦσαν καὶ διατηροῦν ἀρχεῖα γιὰ τὰ πάντα…
Ἀκόμη κι αὐτό, τὸ πασιφανές, παρακάμπτουμε, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐναντιωθοῦμε στὴν προπαγάνδα τῶν ἑβραίων ποὺ στὴν πραγματικότητα στρέφεται
εἰς βάρος τῆς νοημοσύνης μας καὶ εἰς βάρος μας καὶ εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Φιλονόη

[Ὅλες οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις, καθὼς καὶ οἱ ἐπόμενες, πλὴν τῶν ἀπ’ εὐθείας πηγῶν,  προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη: «Ἑβραιοι, ὅλη ἡ ἀλήθεια» καὶ τὸ κεφάλαιον «Ὁλοκαύτωμα» (σελίδες 1003-1244).

(Visited 359 times, 1 visits today)
Leave a Reply