Ὅταν εἶσαι …ἀγωνιστής, ἀμείβεσαι!!!

Δέν σοβαρολογοῦμε, ἔτσι;

Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἀξιολογήσεως τῶν διοικητῶν τῶν νοσοκομείων, ἔχει κάνει ἀγῶνα κατὰ τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου!

Δημήτρης Παπαγιαννίδης

Ὅταν εἶσαι ...«ἀγωνιστής» ἀμείβεσαι!!!1

Σπουδαίος!
Διαβάζουμε στο βιογραφικό του: «…αντιστάθηκε στην αξιολόγηση των υπαλλήλων του υπουργείου υγείας..», και τώρα είναι αξιολογητής!
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις, είναι αυτός που απέλυσε με ένα τηλεφώνημα τους διοικητές των νοσοκομείων.
Ποιός επιβλέπει την εφαρμογή των προαπατουμένων του ψηφισθέντος αριστερού Μνημονίου ΙΙΙ,στα οποία συγκαταλέγεται και η απο-πολιτικοποίηση του δημοσίου;

Ὅταν εἶσαι ...«ἀγωνιστής» ἀμείβεσαι!!!2

Παπακυρίτσης Ματθαῖος

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply