Πῶς προλαμβάνουμε τίς δεσμεύσεις τῶν λογαριασμῶν μας;

ΑΘΗΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΣΤΕ.(EUROKINISSI-ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ)Τί μποροῦν νά κάνουν οἱ ἀσφαλισμένοι ὀφειλέτες γιά;νά προλάβουν δεσμεύσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν;

Ἀντιγράφω ἐδῶ τὴν ἀπάντηση, ἀκριβῶς ὅπως τὴν ἔχει δημοσιευμένη στὸ ΦΒ συνάδελφος:

“Ὅσοι χρωστᾶτε στὸ Δημόσιο,
ἐνῶ δὲν ἔχετε οὔτε τὰ ἀπαραίτητα πρὸς τὸ ζῆν,
καὶ φοβᾶστε τὶς Κατασχέσεις,
ἀντὶ νὰ κλαίγεστε καὶ νὰ σταυροκοπι;ρστε 92 φορὲς τὴν ἡμέρα, περιμένοντας τὴν Παναγία νὰ σᾶς σώσῃ….
σκεφιεῖτε ὅτι ἐκείνη ἔχει 6 δισεκατομμύρια κόσμο νὰ φροντίσῃ…
γι’ αὐτὸ κουνῆστε κι ἐσῖς λίγο τὸν κῶλο σας…
Τὰ λόγια:  «Σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει».. καὶ «Τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ πρὶν πεινάσουν μαγειρεύουν»… γιὰ τοὺς ἀνθρώπους βγῆκαν!

Στεῖλτε ἕνα ὡραῖοἔγγραφο μὲ Δικαστικὸ Ἐπιμελητὴ (25 € κάνει),
μέσα στὸ ὁποῖο θὰ γράφετε ὅτι ἐπικαλειῖσθε τὶς Ἀποφάσεις 3316/2014 καὶ 1260/2015 τοῦ ΣτΕ,
σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἀπαγορεύεται ἡ κατάσχεση κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου,
καὶ προειδοποιεῖστε τους , πὼς ἔτσι καὶ τὸ κάνουν, θὰ καταθέσετε ἐσεῖς Διαταγὴ Πληρωμῆς ζητώντας τὸ ποσὸ πίσω, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση 819/2015 τοῦ ΣτΕ, ἀλλὰ καὶ Ἀγωγὴ ζητώντας Ἀποζημίωση γιὰ Ἀπάτη καὶ Ψυχικὴ Ὀδύνη,
τόσο ἀπὸ τὸν Δημόσιο Φορέα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τράπεζα.

Ἐπίσης, δεῖξτε Ἀλληλεγγύη καὶ ἐνημερῶστε ὅποιον γνωστὸ ἔχετε γιὰ αὐτὴν τὴν δυνατότητα.
Μὴν εἶστε παρτάκηδες!!!
Ἡ μόνη πιθανότητα ποὺ ἔχουμε γιὰνὰ ἐπιβιώσουμε πλέον εἶναι μόνον ἡ συνεργασία.

ἀπόφασις ΣτΕ 1260/2015

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με απόφαση του ΣτΕ. Αντιδράστε

Ἰωάννης Ἀλκαῖος

Τὸ παραπάνω κείμενον  ἦταν ἀτονικὸ καὶ πολυτονίσθη γιὰ τὴν σελίδα μας.

Φιλονόη

Leave a Reply