Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν …«περιούσιες» νύφες; (α)

Πολὺς θόρυβος ἔγινε γιὰ τὸν δεύτερο διάδοχο τοῦ ἀγγλικοῦ στέμματος, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ποὺ στὸν πρῶτο του διάδοχο παγιώνει …«περιούσιο» αἷμα.
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἑβραία ἡ μητέρα του; Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἑβραῖος ὁ διάδοχος τοῦ δευτέρου διαδόχου;
Διαβάσαμε ἀπόψεις ἐπὶ ἀπόψεων, ἀκούσαμε σχόλια ἐπὶ σχολίων, διαπιστώσαμε ἀνακρίβειες ἐπὶ ἀνακριβειῶν ἀλλὰ καὶ ἀλήθειες ποὺ ζορίζονται νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.
(Μέσα στὰ πολλὰ ποὺ διαβάσαμε εἶναι καὶ  ἐβραϊκὴ καταγωγὴ τῆς Λαίδης Νταϊάνας, ποὺ δὲν στοιχειοθετεῖται ἀλλὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ βιογράφο της.)

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι μία:
Κάποιος εἶναι ἑβραῖος ὅταν ἡ μητέρα του εἶναι ἑβραία.
Γιὰ τὰ παιδάκια λοιπὸν τοῦ Γουίλιαμ μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ βεβαιότητα πὼς εἶναι ….«περιούσιοι», διότι ἡ μητέρα τους ….«περιουσία»!!!
Κι ὡς γνωστόν, γιὰ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα, μόνον ἐὰν ἡ μητέρα εἶναι ἑβραία θεωρεῖται καὶ τὸ παιδὶ παιδί της. Δῆλα δὴ καθαρόαιμος ἑβραῖος.

Πῶς ἀποδεικνύεται αὐτό;
Εὔκολα… Πέραν τῶν δημοσιευμάτων, ποὺ στοχεύουν στὸν νὰ ἀπαξιώσουν τὸ θέμα, νὰ καθησυχάσουν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ νὰ σπείρουν ἀμφιβολίες, ὑπάρχει καὶ τὸ κεντρικὸ ἰσραηλιτικὸ σκεπτικό, ποὺ αὐτοεπιβεβαιώνεται ὅταν σημειώνῃ τέτοιου εἴδους …ἐπιτυχίες.
Μάθαμε, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ δημοσιεύματα τοῦ ἰσραηλινοῦ τύπου πὼς ὁ ἀρχινονὸς τῶν ῥωσσικῶν μέσων μαζικῆς παραπληροφορήσεως ἦταν …«περιούσιος», κάτι ποὺ δὲν συζητοῦσαν πρὸ τοῦ θανάτου του..
Καμαρώνουν ὅμως ὅταν ἕνας δικός τους ἐπιτυγχάνῃ αὐτὰ ὅλα ποὺ ἐμεῖς, οἱ …κοινοὶ θνητοί, δὲν θὰ μπορούσαμε οὔτε στὰ ὄνειρά μας νὰ ἐπιτύχουμε.Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;1

Πολύς θρῆνος γιά τόν …«περιούσιο» συνεργάτη τοῦ Ποῦτιν;

Ὁ …«περιούσιος» Μιχαὴλ Λεσίν.

Κατ’ αὐτὴν τὴν λογικὴ λοιπόν, τῆς αὐτοεπιβεβαιώσεως, εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ …«περιούσιοι», ποὺ καμαρώνουν γιὰ τὸ κάθε τους ἐπίτευγμα, σὲ καθαρὰ ἐθνικὸ ἐπίπεδον!!! Ὁποιοδήποτε ἐπίτευγμα…
Ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτό:

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;02

 nairobi synagogue

Δὲν ἀμφιβάλλουν… Καὶ μὲ τὸ δίκαιόν τους, διότι καὶ ἡ μητέρα τοῦ βασιλικοῦ διαδόχου εἶναι ἑβραία, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ …«δικιά μας», ἡ Μαρὶ Σαντάλ τοῦ Παύλου, ποὺ μαζὺ μὲ τὴν Τατιάνα τοῦ Νικολάου, ἔρχονται νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς ἡ …«εὐγενικὴ καταγωγή» εἶναι κάτι ἄλλο, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔως τώρα γνωρίζαμε…

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;3

Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες; 

Κι ἐπεὶ δὴ πολλοὶ θὰ δυσπιστοῦν μὲ αὐτές μου τὶς …ἀνακοινώσεις, ἄς ἐρευνήσουμε λίγο τοὺς γονεῖς τῆς Λαίδης (πλέον) καὶ συζύγου τοῦ δευτέρου διαδόχου τοῦ ἀγγλικοῦ στέμματος.
(Πρῶτος διάδοχος ὁ Κάρολος… Ἐν ἀναμονῇ ὁ υἱός του πρίγκηψ.)

Μὲ μίαν γρήγορη ἀναζήτησιν στὸ διαδίκτυον λοιπὸν ἐντοπίζουμε μόνον τὶς ὅλο χαρὰ κραυγὲς τῶν συναγωγῶν, γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ μελλοντικὴ ἀνάληψιν τοῦ στέμματος ἀπὸ …«περιούσιο» διάδοχο…
Ἀπὸ τὰ γενεαλογικὰ δένδρα, ἐπισήμως, χάθηκαν τὰ πάντα, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς διαφωτίσουν.
Ὅμως ἔτσι προσπάθησαν… Στὴν πραγματικότητα ὁ βήχας καὶ ὁ …ἔρως (μὲ τὴν ἐξουσία) ἀπὸ τὴν φυλή αὐτὴ δὲν κρύβεται.

Ἡ κυρία Catherine, Δούκισσα τοῦ Cambridge, σύζυγος τοῦ πρίγκιπος William, δουκὸς τοῦ Cambridge, ἔχει γονεῖς της τούς:
Carole Elizabeth Middleton σύζυγο τοῦ Michael Francis Middleton.

Ἡ οἰκογένεια Μίντλετον, ἀπὸ μόνη της, εἶναι ἀσαφοῦς  …«περιουσίας» καταγωγῆς, ἀλλὰ ἄς τὸ …ἐρευνήσουμε, ὅσον ἀφορᾶ στὸ μητρικὸ σκέλος, λίγο περισσότερο παρακάτω…

Ἡ οἰκογένεια Goldsmith, οἰκογένεια τῆς μητρὸς τῆς λαίδης,  εἶναι, κατὰ κοινὴ παραδοχή, Ἀσκεναζὶ ἑβραῖοι. Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Τὸ ξεκαθαρίζουν αὐτοὶ ποὺ ἀνήκουν μὲν σὲ ἄλλο παρακλάδι, ἀλλὰ στὴν ἴδια οἰκογένεια, ἀδιαφοροῦν γιὰ τοὺς βασιλικοὺς τίτλους δέ.

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;09

Goldschmidt family

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;011

Richard Goldschmidt

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;010

Frank_Goldsmith

(Ὅλο τὸ γενεαλογικὸ δένδρο τους ἐδῶ, μὲ «κλειδωμένες» καὶ μὴ πληροφορίες.)
(Προσοχή!!! Μόνον κατὰ τὸ θρήσκευμα δηλώνουν ἑβραῖοι, ἐπισήμως!!! Νὰ λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς γιὰ αὐτοὺς λέγεται, βάσει ἐρευνῶν δικῶν τους, πὼς τὸ μιτοχονδριακὸ -μητρικό- DNA τους προέρχεται ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τοὺς Χαζάρους. Ἄλλως τὲ οὐδόλως σημιτικὰ χαρακτηριστικὰ διαθέτουν. Βλέπετε οἱ πραγματικοὶ σημίτες εἶναι κι ὁλίγον …Ἄραβες καὶ οὐδόλως ξανθοί, μὲ γαλανὰ μάτια, λευκὸ δέρμα κλπ κλπ κλπ…!!!)

Ἡ κυρία Carole Elizabeth Middleton εἶναι θυγατέρα τοῦ  Ronald John James Goldsmith καὶ τῆς Dorothy Goldsmith-Harrison.
Τὸ ὄνομα Goldsmith σημαίνει χρυσοχόος. Καὶ εἶναι πράγματι ἔτσι

Οἱ Goldschmidt εἶναι μία οἰκογένεια ποὺ συχνὰ πυκνὰ συμπεθερεύει μὲ τοὺς Rothschild…Ἐδῶ θὰ μοῦ πεῖτε ὁ   …«περιούσιος» Rothschild  ἐπέτυχε νὰ γίνῃ βαρῶνος. Σέ αὐτά θά κολλήσουν;

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;010 Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;016

Ἡ οἰκογένεια αὐτὴ ἐνασχολεῖτο ἤ μὲ τὸν χρυσὸ ἤ μὲ τὶς τράπεζες, ποὺ διεχειρίζοντο τὸν χρυσό, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν. Μάλιστα πλέον ἔχει ἐξαπλώσει τὶς δραστηριότητές της καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, πάντα προσοδοφόρους. (Πληροφορίες γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις της ἐδῶ.).
Τὸ ἐπίσημο γενεαλογικό τους δένδρο δίδει καὶ …δὲν δίδει οὐσιαστικὲς πληροφορίες. (Στὴν βικιπαιδεία  μπορεῖται νὰ  διαπιστώσετε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.)
Ἐπὶ πλέον ὅλως …«τυχαίως» οἱ σοβαρὲς πληροφορίες εἶναι ἐξαφανισμένες ἤ ἁπλῶς …κλειδωμένες οἱ σχετικὲς σελίδες.
Παρὰ ταὔτα, ἀπὸ τμῆμα τῆς οἰκογενείας τους καὶ μόνον, μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅταν εἶσαι χρυσοχόος τὸ αἷμα σου …βοᾶ!!!

Οἱ Goldsmith ξεκίνησαν σὰν Goldschmidt (γερμανικὴ ἐκδοχὴ τοῦ χρυσοχόου) καὶ κατέληξαν, μὲ μικρὲς παραλλαγές, ὡς Goldsmiths.
Ἔχουν πολλὲς φορὲς ἔρθει εἰς γάμου κοινωνία, μὲ τοὺς Rothschild  καὶ θεωροῦνται, κατὰ μίαν ἔννοιαν, παρακλάδι τους.

Αὐτὰ μὲ τὴν ἱστορία τους ὅμως, σὲ γενικὲς γραμμές.
Ἄλλως τὲ τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι ἡ γνῶσις τῆς ἱστορίας τῶν Ἀσκεναζί, ἀλλὰ τὸ ἐὰν κάποιοι ντρέπονται γιὰ αὐτὴν τὴν ἱστορία, ἤ δὲν ντρέπονται, ἀλλὰ παραπληφοροῦν μόνον.

Ὁ κύριος Ronald John James Goldsmith ἦταν  υἱὸς τοῦ Stephen Charles Goldsmith καὶ τῆς Edith Eliza Chandler Goldsmith.
Ἡ Edith Eliza Goldsmith – Chandler ἦταν θυγατέρα τῶν
Theophilus Benjamin Chandler καὶ τῆς Amelia White.
(Ὀνόματα ὅμως… Ἔ;;;;)
Ὅμως… Οἱ Chandler εἶναι καθαρόαιμοι Ἀσκεναζὶ ἑβραῖοι. Καὶ δὲν τὸ λέω ἐγώ… Οἱ δικοί τους ἐρευνητὲς στοιχειοθετοῦν μὲν τὴν καταγωγή τους, παρακάμπτουν δὲ τὸ …αὐτονόητον!!!
Πάντως, ἐδῶ, θὰ δεῖτε πὼς δὲν εἶναι κάποια …τυχαία οἰκογένεια οἱ Chandler. Καὶ γιὰ νὰ διασφαλίσουν τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμούς, ἔως καὶ τὸ τὲστ DNA θεωροῦν δεδομένον.
(Πιό ῥατσιστής τί;)

Ἡ Amelia White ἔχει παιδιὰ ἀλλὰ δὲν …ἔχει γονεῖς, κατὰ τὴν ἐπίσημο ἐκδοχὴ τοῦ γενεαλογικοῦ τους δένδρου!!!

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;07

Γενικῶς ἔχουν δουλέψει πολύ. Ἔχουν βρεῖ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ὅταν ἐξυπηρετοῦν τὶς προπαγάνδες τους, ἀλλὰ τὰ ὀνόματα τῶν συγγενῶν, ποὺ δὲν πρέπει νὰ συνδεθοῦν μὲ τοὺς Rothschild  ἤ μὲ τοὺς Ἀσκεναζὶ, ἤ μὲ ὁ,τιδήποτε αὐτοὶ θεωροῦν ἐπισφαλές, ἔχουν κλειδωθεῖ.
Τελικῶς καὶ μητέρα καὶ πατέρα εἶχε ἡ Amelia White… Μὲ ὀνόματα…

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;08

Amelia White

Καὶ σύζυγος λοιπὸν ὑπάρχει γιὰ τὴν κυρία Amelia White…
(Ἐδῶ νὰ δεῖτε πόσους …«περιουσίους» μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε!!! Πηγὴ …«περιουσίων» ἡ οἰκογένεια καὶ ἰδανικὴ γιὰ παραγωγὴ …παιδιῶν!!!)
Ὁ κύριος Theophilus Benjamin Chandler, ποὺ ἐπίσης δὲν …γνωρίζουν γιὰ αὐτὸν πολλὰ πολλά
Ὁ κύριος αὐτὸς ὅμως εἶναι Chandler. Κι ἕνας Chandler, ἀπὸ τὸ παρελθόν τους δὲν γίνεται νὰ θαφτῇ.
Μανούλα του λοιπὸν ἡ Eliza Jenkins, τοῦ John Jenkins   καὶ πατήρ του ὁ Miles Tugwell Chandler .
Ποὺ ὅμως δὲν μᾶς δίδονται πληροφορίες ἀπὸ τὴν κεντρικὴ σελίδα τῆς βικιπαιδείας καὶ τὸν ἐντοπίζουμε γενικῶς στὸ διαδίκτυο, μὲ κλειδωμένες φυσικὰ πληροφορίες, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὰ πράγματα σοβαρεύουν.
Βλέπετε… Ἔως ἐκείνου του σημείου ποὺ δὲν κάνει νὰ μάθουμε γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι τὰ ἀδέλφια ποιῶν, σὲ ποιοὺς γάμους ἔχουν ἔλθει (ἐνδογαμίες εἶναι ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε περισσότερο…!!!)  ἁπλῶς κλειδώνουν τὶς πληροφορίες.
Ὅταν ὅμως ταξειδεύουμε στὸ παρελθόν, ποὺ σαφῶς μειώνονται οἱ πρόγονοι σὲ ἀριθμό, ἀπλῶς …δὲν τοὺς γνωρίζουν κι ἄς …σκουντουφλοῦν μεταξύ τους!!!
(Ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσες πληφοροίες γιὰ τοὺς Gotldsmith  ἐδῶ.)

Τὸ μόνον ποὺ διαπιστώνουμε εἶναι πὼς λίγο πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν κυρία ξεκινᾶ κι ἄλλο σπουδαῖο παρακλάδι τῆς οἰκογενείας τους μὲ τοὺς  Bowler, ποὺ ἐπίσης εἶναι …ἀφῆστε τα!!!

Ὅσο γιὰ τοὺς Harrison…
Τί νά προσθέσω ἐγώ;
Τὰ ἔχουν γράψει ἤδη οἱ Ἄγγλοι…

(Jews have been expelled 109 times from 84 nations, many of whom did not know of each other’s existence, and for the same crimes, and all of whom initially welcomed them, since 240 AD).

Kate’s mother’s maiden name is Goldsmith. Her mother was a Jewess called Dorothy Goldsmith nee Harrison who’s own mother was a Jewess and so on right back through the maternal line. Therefore Carol Goldsmith, practicing or not is Jewish, (orthodox Jewish schools will take practicing Muslim or Christian pupils if their mother is Jewish because they are Jews according to Judaic law, but even if a child is practicing as Jewish with a Jewish father and a non-Jewish mother, they will not get a place in the school) and under Jewish law if the mother is Jewish then the children are Jewish, therefore the children of Prince William will be legally Jewish….especially as William, according to confidant and biographer of Diana Princess of Wales Tina Brown (Lady Evans CBE) editor-in-chief of The Daily Beast and Newsweek, is under Judaic law also a Jew!

THE LONDON JEWISH CHRONICLE RECENTLY PUBLISHED THIS PICTURE COMPARING PRINCE HARRY’S FACE TO A YOUNG JEW CALLED JOSH ARONSON
THE LONDON JEWISH CHRONICLE RECENTLY PUBLISHED THIS PICTURE COMPARING PRINCE WILLIAM’S FACE TO A YOUNG JEW CALLED JOSH ARONSON
Kate’s mother is Carol Middleton, daughter of Ronald Goldsmith and Dorothy Harrison (both Jews). It is hard to determine whether her father Michael Middleton is a Jew or not. Were he not it would be unusual in a family with a tradition of not marrying non-Jews, a tradition Kate herself has rigorously maintained, but even if he were not it would not matter as Jewishness is passed down exclusively through the maternal line. However, according to the family tree of Kate’s parents it would seem that a link with Kate’s father, Jew or not, who is related both to the Royal and Kate’s family, might assure just the right mixing of blood in a world in which both the Royal, Rothschild and Goldsmith families have practiced selective breeding since well before Darwin.

PHOTO: Kate Middleton’s Jewish grandmother Dorothy Goldsmith nee Harrison and Jewish great grandfather Thomas Harrison whose wife was Jew Elizabeth Temple both of whom attended Carol’s mother’s wedding to Jew Ronald Goldsmith in August 1953. Elizabeth Temple’s ancestors were the Jewish Myers family, traditional English Jews in the 19th century according to the Daily Mail.

PHOTO: Kate Middleton’s Jewish grandmother Dorothy Goldsmith nee Harrison and Jewish great grandfather Thomas Harrison whose wife was Jew Elizabeth Temple both of whom attended Carol’s mother’s wedding to Jew Ronald Goldsmith in August 1953. Elizabeth Temple’s ancestors were the Jewish Myers family, traditional English Jews in the 19th century according to the Daily Mail.

 

heretical

Ὁ κύριος Ronald John James Goldsmith (μὲ …κρυφὸ ὄνομα ἀδελφοῦ!!!) εἶναι γόνος τoῦ Harlie Goldsmith καὶ τῆς Edith Eliza Goldsmith

Ἡ κυρία Dorothy Goldsmith-Harrison εἶναι θυγατέρα τοῦ Thomas Harrison καὶ  τῆς Elizabeth Temple. (Ὀνόματα τῶν ἀδελφῶν δὲν γνωρίζουμε, διότι εἶναι ὁλίγον …κλειδωμένα!!! Γνωρίζουμε ὅμως πὼς εἶναι οὔτως ἤ ἄλλως ὁλίγον …«περιούσιοι» ἀπὸ τὶς πέριξ αὐτῶν πληροφορίες. )
Ronald J. Goldsmith τῶν Stephen Charles Goldsmith and Edith Eliza (Chandler) Goldsmith
Ἡ κυρία Elizabeth Temple, ἀδελφὴ τῆς Ruth C. Pritchard – Harrison,  εἶναι θυγατέρα τῶν Thomas Harrison καὶ τῆς Elizabeth Harrison- Temple.
Ὁ κύριος Thomas Harrison εἶναι υἱὸς τοῦ George Harrison καὶ τῆς Vera Harrison-Toward.
George Harrison εἶναι υἱὸς τοῦ John Harrison καὶ τῆς Jane Harrison – Hill.

Ἡ κυρία Elizabeth Harrison- Temple εἶναι γόνος τῶν Thomas Temple καὶ Elizabeth Myers.
Ἐν τελῶς …«περιουσίων». (Ἀναζητοῦμε τὶς σχέσεις τους μὲ κάτι …τραπεζίτες!!!)
…καὶ ἀτελείωτο εἶναι!!!

Ἄς δοῦμε ὅμως καὶ τὸ ὄνομα Michael Francis Middleton.
Βάσει τῶν ὅσων διάβασα, ἔως τώρα, ναί, ὑπάρχουν ὑπόνοιες ἀλλὰ δὲν εἶναι σαφεῖς οἱ ἀποδείξεις, γιὰ τὴν ἐπίσης …«περιουσία» καταγωγὴ τοῦ συμπεθέρου. Διατηροῦμε λοιπὸν ἀμφιβολίες, ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀποδείξεις.
Ἐν τούτοις, γνωρίζουμε πὼς σημασία δὲν ἔχει τὸ πατρικὸ γένος, στὸ θέμα τῶν …«περιουσίων» ἀλλὰ τὸ μητρικό.
Κατ΄ ἐπέκτασιν, μὲ τόσους  Harrison, Goldsmiths, Myers, Temples ,Bowler καί Chandler τί περισσότερο νά πῷ ἐγώ;
Τὰ λέει ἡ πραγματικότης τους…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα τοῦ …«ξεπεσμοῦ» (-;;;;-πολλὰ τὰ ἐρωτηματικὰ φυσικὰ γιὰ τὴν λέξιν «ξεπεσμός»…!!!) αὐτοῦ εἶναι τὸ ζεῦγος Windsor.

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;012

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;015 Lord Frederick WindsorSophie_Winkleman ἀλλὰ καὶ τὴν …πενθερούλα   Claudia Winkleman

Υ.Γ. 2. Χάθηκε ἡ λογική τῶν ἐνδογαμιῶν; Ἤ μήπως συνεχίζεται κανονικά;

Υ.Γ.3. Τὰ ἴδια ἀκριβῶς ποὺ ….ψιθυρίζονται γιὰ τὸν Γουίλιαμ, θεωροῦνται βέβαια γιὰ τοὺς συγγενεῖς του. Ἐδῶ κάτι συμβαίνει καὶ κάτι πρέπει νὰ μάθουμε κι ὄχι, ἔτσι ψυχρά, νὰ ἀποφασνθοῦμε πὼς τοὺς …κουκούλωσαν!!!

Υ.Γ.4. Ἀπὸ τοὺς προγόνους τῆς …«περιουσίας» νεονύμφου, βρῆκα οἰκογένεια καὶ …«περιουσίων» ἀλλὰ καὶ …φιλανθρώπων!!!

Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν ...«περιούσιες» νύφες;017

Pritzker-family

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply