Γιατί οἱ βασιλικές οἰκογένειες προτιμοῦν …«περιούσιες» νύφες; (α)

Πολὺς θόρυβος ἔγινε γιὰ τὸν δεύτερο διάδοχο τοῦ ἀγγλικοῦ στέμματος, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ποὺ στὸν πρῶτο του διάδοχο παγιώνει …«περιούσιο» αἷμα.
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἑβραία ἡ μητέρα του; Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἑβραῖος ὁ διάδοχος τοῦ δευτέρου διαδόχου;
Διαβάσαμε ἀπόψεις ἐπὶ ἀπόψεων, ἀκούσαμε σχόλια ἐπὶ σχολίων, διαπιστώσαμε ἀνακρίβειες ἐπὶ ἀνακριβειῶν ἀλλὰ καὶ ἀλήθειες ποὺ ζορίζονται νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.
(Μέσα στὰ πολλὰ ποὺ διαβάσαμε εἶναι καὶ  ἐβραϊκὴ καταγωγὴ τῆς Λαίδης Νταϊάνας, ποὺ δὲν στοιχειοθετεῖται ἀλλὰ ὑποστηρίζεται ἀπὸ βιογράφο της.)
Συνέχεια

Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες;

Χάθηκαν οἱ Ἑλληνίδες;
Χάθηκαν οἱ Γερμανίδες; Οἱ Ἀγγλίδες;
Τελείωσαν μήπως οἱ πριγκίπισσες στόν πλανήτη;
Ἔπρεπε, ὅλως …«τυχαίως» καί ὅλως …«συμπτωματικῶς» νά εἶναι καί οἱ δύο ἑβραῖες;

Καί τοῦ Παύλου καί τοῦ Νικολάου;
Τς τς… Δὲν κάνει… Τί βασιλεῖς καί πρίγκιπες φιλοδοξοῦν νά εἶναι;;  Τοῦ Ἰσραῆλ ἤ τῆς Ἑλλάδος;
Καὶ καλὰ ἡ μία… Καί οἱ δύο νύφες …«περιούσιες»;  Συνέχεια

Οἱ γαλαζοαίματοι.

Ὑπάρχουν;
Ναί, ὑπάρχουν!
Δὲν τὸ ἐγνώριζα, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἐδιάβασα τὸ παρακάτω ἄρθρον τῆς Τοξότισσας.
Σπάνιον φαινόμενον, ἀλλὰ ὑπαρκτόν!
Συνέχεια