Ὁ Ο.Η.Ε. …«προστατεύει» τὰ παιδιὰ …βιάζοντάς τα!!!

Όταν ο ΟΗΕ δεν σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια, όπως στο ΙΡΑΚ, μπορεί απλά να τα βιάζει.

Ὁ Ο.Η.Ε. ...«προστατεύει» τὰ παιδιὰ ...βιάζοντάς τα!!!

Εννοείται πως αυτά τα (πραγματικά) εγκλήματα απλά …δεν υπάρχουν!!!

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply