Τί κατέστρεψαν οἱ …«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;

Δεῖτε τὸν χάρτη τοῦ Ἡροδότου.

Τί κατέστρεψαν οἱ ...«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;1

Ἀπὸ ποῦ ξεκινοῦσε ὁ Νεῖλος καὶ ποῦ κατέληγε καὶ ἀναζητῆστε νὰ βρεῖτε τὶ λέγεται πὼς εἶχε βρῆ ὁ Γκαντάφι καὶ τὶ ἑτοιμαζόταν νὰ κάνῃ, ποὺ  θὰ ἀνέτρεπε τὰ πάντα στὴν Ἀφρική!!!

Τί κατέστρεψαν οἱ ...«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;2nature

Ἐξάλλου, σὲ μία πολὺ πρόσφατη ἀνακοίνωση στὸ Nature, ἐρευνητὲς διεπίστωσαν πὼς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας ὑγρῆς περιόδου τῆς Σακχάρας, ἡ ὁποία διήρκεσε ἔως πρὸ 5.000 ἐτῶν (στὴν γεωλογικὴ ἐποχὴ ποὺ λέγεται «πρώιμο Ὁλόκαινο» καὶ ἔως τὸ 3.000 π.χ.), ποτάμια ἔτρεχαν στὴν Μαυριτανικὴ Σακχάρα, ἐκβάλλοντας στὴν Δυτικὴ Ἀκτὴ  τῆς Ἀφρικῆς.
Οἱ βραχογραφίες ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴν Σακχάρα δείχνουν πὼς ἐκεῖ ἔβοσκαν ἐλέφαντες, ῥινόκεροι καὶ καμηλοπαρδάλεις: Πόσες «ἀνθρωπογενεῖς» ἐκπομπές
CO2 ὑπῆρχαν ἄραγε πρίν 5-6 χιλιάδες χρόνια;
Μία ποὺ οἱ κινητῆρες ἐσωτερικῆς καύσεως δὲν εἶχαν ἐφευθρεθῆ, νά ἦσαν ἄραγε τόσο διαδεδομένες οἱ ψησταριές;

greeklignite

Μήπως τελικά ἡ ἐπίθεσις τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμμάχων τους, στὴν Λιβύη τὸ 2011, ἦταν ὁ πρῶτος πόλεμος τοῦ 21ου αἰῶνος γιά τό νερό;; 

Τί κατέστρεψαν οἱ ...«σύμμαχοί» μας δολοφονώντας τόν Καντάφι;1

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply