Ὁ Χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Ὅλα ἔχουν τὴν ἐξήγησή τους τελικά!!! 

Ὁ Χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Ὁ χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο

Κάποιες «σημαντικές» λεπτομέρειες:

 • Ἦταν ἡ πρώτη «τρομοκρατική» ἐπίθεση στὴν Μπουργκίνα Φάσο
 • Γαλλικὲς ὁμάδες «ἀσφαλείας» πῆραν μέρος στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων!!!
 • Ἕνας Ἀμερικανὸς στρατιωτικὸς ἦταν μὲ τὶς γαλλικὲς δυνάμεις στὴν σκηνή!!!
  Κατὰ «τύχη» …«ἔτυχε» νὰ εἶναι στὴν χώρα!!!
 • Μέλη τῶν Ἀμερικανικῶν Στρατιωτικῶν Δυνάμεων ἐνεπλάκησαν…
 • Γιατί ἐνῷ τό συγκεκριμένο κράτος περιτριγυρίζεται ἀπό Ἀφρικανικά Κράτη, στά ὁποῖα δροῦν ἐδῶ καί χρόνια ἀκραῖες ἰσλαμιστικές ὀργανώσεις, δέν εἶχει δεχθη ἀνάλογες ἐπιθέσεις;;;
  Μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς χώρας, ἀπὸ τὸ 1987 ἔως σήμερα, ἐξηγεῖ πολλά.
 • Ἕνα ἄλλο γεγονός, ποὺ ἡ χώρα ἔχει «ἐξαιρεθεῖ» ἀπὸ ἰσλαμιστικὰ κτυπήματα, εἶναι ὅτι ἡ παρελθοῦσα κυβέρνησις ἦταν μπλεγμένη σὲπαράνομες πωλήσεις ὅπλων σὲ ἰσλαμιστικὲς στρατιωτικὲς ὁμάδες.

-Σύμφωνα μὲ ἀπογραφὴ τοῦ 2006 τὸ 60,5% τοῦ πληθυσμοῦ ἀσπάζεται τὸ ἰσλάμ καὶ τὸ 1/4 εἶναι χριστιανοί.
Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ χώρα διοικεῖτο ἀπὸ καθολικούς, περιλαμβανομένου τοῦ ἀνετραπέντοες προέδρου Compaore, τοῦ Sankar, ποὺ δολοφονήθηκε ἀπὸ τὸν  Compaoré καὶ τοῦ νέου προέδρου Kaboré.

-Μὲ κάποιον «τρόπο» οἱ ἰσλαμιστὲς χρησιμοποίηθηκαν γιὰ νὰ βρεθῇ μία κοινὴ γλῶσσα μὲ τὸν χριστιανὸ Blaise Compaoré καὶ εἶχαν τὸ ἐλεύθερονὰ καθαρίσουν «ψεύτικους» μουσουλμάνους, κουνώντας ἰσλαμικὲς σημαῖες.

-Ἡ συμμετοχὴ Ἀμερικανῶν στὴν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμήρων εἶναι εὔκολο νὰ ἐξηγηθῇ, ἀφοῦ οἱ Η.Π.Α. διατηροῦν Στρατιωτικὴ Βάση στὸ Ouagadougou ἀπὸ τὸ 2007!!!

– Τὸ ὅτι οἱ Η.Π.Α. διατηροῦν στρατιωτικὲς ἐγκαταστάσεις σὲ 14 ὑποσακχάριες ἀφρικανικὲς χῶρες προσπαθεῖ νὰ κρατηθῇ μακρυὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος. Οἱ χῶρες αὐτὲς εἶναι:

 • Μπουργκίνα Φάσιο
 • Κονγκὸ
 • Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κονγκὸ
 • Κεντρικὴ Ἀφρικανικὴ Δημοκρατία
 • Τσᾶντ
 • Τζιμπουντὶ
 • Αἰθιοπία
 • Κένυα
 • Μαλὶ
 • Νίγηρας
 • Σομαλία
 • Νότιο Σουδὰν καὶ
 • Οὐγκάντα.

-Ἡ περιοχὴ διαθέτει τεραστίους πόρους. Ἡ Μπουρκίνα Φάσο εἶναι πλούσια σὲ χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, φωσφορικὰ ἅλατα καὶκασσίτερο.

 Ὁ χρυσὸς εἶναι ὁ κύριος θησαυρὸς τῆς χώρας ποὺ διαθέτει.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περίπτωση τῶν ἄλλων παραγωγῶν χωρῶν χρυσοῦ, ποὺ τὰ ἀποθέματά τους ἔχουν σχεδὸν ἐξαντληθεῖ, ἡ Μπουργκίνα Φάσο βιώνει σήμερα μία δραματικὴ ἔκρηξη ἐξορύξεως χρυσοῦ.
Τὸ 2011 (ἡ ὥρα τῶν μεγάλων πολιτικῶν ἐντάσεων) ἡ παραγωγὴ αὐξήθηκε κατὰ 32%!!!

Ἡ Μπουρκίνα Φάσο ἔχει γίνει ἡ 4η μεγαλυτέρα παραγωγὸς χρυσοῦ τῆς Ἀφρικῆς, μετὰ τὴν Νότιο Ἀφρική, τὸ Μάλι καὶ τὴν Γκάνα. Ὁ χρυσὸς ἀντιπροσωπεύει περίπου τὸ ἥμισυ τῶν ἐξαγωγῶν τῆς χώρας.

– Ἡ «τρομοκρατική»  ἐπίθεσις ἦλθε λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἀνάληψη καθηκόντων ἀπὸ τὸν νέο πρόεδρο, γιὰ νὰ δείξουν «ποιός» μοιράζει χαρτιὰ στὸ παιχνίδι»!

–   Ὑπάρχουν Ἀφρικανοὶ ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνένδοτοι στὴν ἀποφασιστικότητά τους νὰ συνεχίσουν τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τους μέχρι τὸ τέλος, συμπεριλαμβανομένου τοῦ προέδρου τῆς Νιγηρίας Muhammadu Buhari καὶ τοῦ προέδρου τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς, Jacob Zuma.
Ὁ Thomas Sankara, ὁ πρώην πρόεδρο τῆς Μπουρκίνα Φάσο, τὸ συνειδητοποίησε καλά.
Σὲ μία ἀπὸ τὶς πιὸ διάσημες ὁμιλίες του, κατὰ τὴν σύνοδο κορυφῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος (νῡν Ἀφρικανικὴ Ἕνωσις) στὴν Ἀντὶς Ἀμπέμπα, τὸ 1987, ὁ  Sankara ἔκανε μία παθιασμένη ἔκκληση νὰ ἀποῤῥίψουν τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους, ὡς μία μορφὴ μονίμου λεηλασίας τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν. Εἶπε: «Ἄν ἡ Μπουρκίνα Φάσο μόνον εἶναι νὰ ἀρνηθῇ νὰ πληρώσῃ τὸ χρέος, δὲν θὰ εἶμαι παρὼν κατὰ τὴν ἐπομένη διάσκεψη».
Τότε, οἱ ἡγέτες τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος, γέλασαν καὶ χειροκρότησαν, ἀλλὰ ἀπέτυχε νὰ λάβῃ ὁμόφωνη ἀπόφαση.

Σὲ ἕναν χρόνο ἡ Μπουρκίνα Φάσο ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Blaise Compaoré, ὁ ὁποῖος θὰ «καθαρίση» τὸν Sankara τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ὁμιλία του.
Ὁ σημερινὸς πρόεδρος τῆς Μπουρκίνα Φάσο καταλαβαίνει καλὰ τὶς συνέπειες τῆς ἐλλείψεως ἑνότητος μέσα στὶς τάξεις τῶν ἀφρικανικῶν ἐθνῶν.

Μετάφρασις ἀποσπασμάτων
Τὸ Χρήσιμον

Gold of Burkina Faso

Alexander MEZYAEV | 18.01.2016 | 08:00

An act of terrorism was committed in the heart of Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, on Friday night, January 15. Gunmen armed with heavy weapons attacked Cappuccino restaurant and luxury Splendid Hotel. Hostages were released after a government counter-attack in the next morning as the siege ended. Over 20 men died, while hundreds were wounded. The attack was claimed by Al-Mourabitoun, a branch of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).

A few important details should be emphasized here. First, this was the first terrorist act in Burkina Faso. Second, French security forces took part in the operation to free the hostages. One US military member was with the French forces at the scene. He «accidentally happened» to be in the country. Third, US servicemen were involved…

A question pops up – why the country surrounded by neighbors where terrorist activities have become routine since a long time ago, had been spared from attacks until this tragedy occurred? Boko Haram group operates in the eastern part of Niger, the gangs of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb are active in the northern part of Mali, but no terrorist activities had been reported in Burkina Faso till the recent Ouagadougou attack. Why now, why not before? There is one explanation of such an immunity of Burkina Faso to terrorism. And this explanation is that Blaise Compaoré ruled the country for 27 years (1987-2014). As a result of Burkinabe uprising, he resigned on October 31 and fled to Ivory Coast. A few months later one of his associates tried to stage a coup d’état, but failed, making the country plunge further into anarchy. Roch Marc Christian Kaboré won the presidential election in November, 2015. He took office on December 29, 2015 – only a few days ago. Before the inauguration, Burkina Faso’s military court had issued an international arrest warrant for the former President Blaise Compaore on charges of staging a coup d’état in 1987 and the assassination of the country’s revolutionary ex-leader Thomas Sankara. A step in the right direction, no doubt about it.

Probably, Burkina Faso had been spared from terrorist activities because the government was involved in illegal arms sales to Islamic militants. However, the perpetrators of the recent attack had no relation to Islam – Muslims were their main target. According to recent census (2006) conducted by Government of Burkina Faso, 60.5% of the population adheres to Islam. About a quarter of population are Christians. For many years the country has been ruled by Catholics, including the overthrown President Compaore, Sankara – the leader assassinated by Compaoré, and the new President Kaboré. Somehow Islamists used to easily find a common language with Christian Blaise Compaoré and had a free hand to eliminate «false» Muslims while waving Islamic flags.

The participation of US military in the operation to free hostages kept in the Splendid Hotel is easy to explain. The United States has a base in Ouagadougou, Burkina Faso, since 2007.

The fact of US military presence currently engaged in actual military operations in 14 sub-Saharan nations is normally kept out of public spotlight.

The list of countries to host US military facilities includes: Burkina Faso, Congo, the Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, South Sudan, and Uganda…

The region boasts vast resources. Burkina Faso is rich in copper, iron ore, manganese, and phosphates and tin. Gold is the main treasure the country possesses. Unlike in the case of other gold producers which have their reserves nearly depleted, Burkina Faso is currently experiencing a dramatic gold mining boom. In 2011 (the time of major political tensions) the production grew by 32 percent. Burkina Faso has become Africa’s 4th biggest producer of gold after South Africa, Mali and Ghana. Gold accounts for about half of the country’s exports.

The new government faces security challenges. The terrorist act occurred just a couple of weeks after the inauguration to remind the President who calls the shots in the country. There is someone who can easily make the country plunge into the quagmire of terror going rampant or curb the terrorist activities. No doubt, this «someone» will not refuse the power he enjoyed in the days of Blaise Compaoré’s tenure. The only thing left is to watch the new President respond to this show of force.

There are African leaders who are adamant in their determination to pursue national interests to the very end, including Nigerian President Muhammadu Buhari and Jacob Zuma, the President of South Africa. But it’s not enough to stand up to the West. Thomas Sankara, former President of Burkina Faso, realized it well. In one of his most famous speeches delivered at the summit of the Organization of African Unity (now the African Union) in Addis Ababa in 1987, Sankara issued a passionate call to reject debt repayments as a form of permanent plundering of African countries. He said, «If Burkina Faso alone were to refuse to pay the debt, I wouldn’t be at the next conference».

Back then, the leaders of the Organization of African Unity member-countries laughed and applauded, but failed to take a unanimous decision. In a year, Burkina Faso was represented by Blaise Compaoré, who had physically eliminated Sankara three months after the speech. The current President of Burkina Faso understands well what consequences the absence of unity within the ranks African nations can lead to…

strategic-culture

Ὁ πρόεδρος τῆς Μπουρκίνα Φάσο Thomas Sankara (1983–1987),ποὺ τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν ὁμιλία του περὶ ἀρνήσεως πληρωμῆς τῶν χρεῶν, ὡς μέσον ἀπαγκιστρώσεως ἀπὸ τὴν ἀφαίμαξη τῶν ἀφρικανικῶν χωρῶν, « ἐξαλείφθηκε» ἀπὸ τὸν «διαδοχό του».

Ὁ Χρυσὸς τῆς Μπουργκίνα Φάσο2

Burkina Faso President Thomas Sankara’s ‘Against debt’ speech 1987 Part 1

Burkina Faso President Thomas Sankara’s ‘Against debt’ speech 1987 Part 2

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply