Ἑνώνοντας τὰ καρότα μὲ τὸν χάλυβα…

Πρώην Βουλευτής και Γόνος μεγάλης επιχειρηματικής οικογενεία….

Ἑνώνοντας τὰ καρότα μὲ τὸν χάλυβα...

Τα Καρότα ενώθηκαν με τον Χάλυβα, σύμφωνα με κάποιες ιστοσελίδες…

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply