Ἔχουν μερικὰ …θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!

Οι στενοί συνεργάτες αυτών που καθορίζουν τις τύχες μας, οι οποίοι και στην πραγματικότητα ελέγχουν τα ταμεία και τις ζωές μας, που τελικά είναι αυτοί που αποφασίζουν για φόρους, νόμους μα και για όλα τα ποσά που συγκεντρώνει το κράτος, έχουν θέματα…!!!

Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!1

  Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!2 Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!3
Αλλά για κάποιον άγνωστο λόγο δεν φαίνεται αυτό να ενόχλησε ποτέ κάποιον εκ των ηγετών μας.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply