Ἔχουν μερικὰ …θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!

Οι στενοί συνεργάτες αυτών που καθορίζουν τις τύχες μας, οι οποίοι και στην πραγματικότητα ελέγχουν τα ταμεία και τις ζωές μας, που τελικά είναι αυτοί που αποφασίζουν για φόρους, νόμους μα και για όλα τα ποσά που συγκεντρώνει το κράτος, έχουν θέματα…!!!

Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!1

  Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!2 Ἔχουν μερικὰ ...θέματα οἱ εἰδικοὶ σύμβουλοι!!!3
Αλλά για κάποιον άγνωστο λόγο δεν φαίνεται αυτό να ενόχλησε ποτέ κάποιον εκ των ηγετών μας.

Σίγμα

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply