Ὑπάρχει περίπτωσις σωτηρίας;

Ὑπάρχει περίπτωσις σωτηρίας;

Ἕνας μῆνας παιδιά…
Μὲ τοὺς γνωστοὺς ἐκβιασμούς.
Ἤ πληρώνετε τὸ νέο κατρουγκάλιο ἀσφαλιστικὸ ἤ φεύγετε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἤ ξανακάνουμε ἐκλογές.

Τσιμουδιὰ γιὰ περικοπὴ δαπανῶν…

Ἔτσι λοιπὸν οἱ δημόσιοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι θὰ στραφοῦν ἐνάντια στοὺς ἐπαγγελματίες, τὶς ἑταιρεῖες καὶ τοὺς ἀγρότες γιὰ νὰ πληρώσουν.

Κάθε ἡμέρα ἀκούω ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους: «νὰ γυρίσουμε στὴν δραχμὴ νὰ σωθοῦμε… Νὰ τυπώσουμε χρῆμα, γιὰ νὰ πληρώσουμε τὶς συντάξεις…»
Ἄν τὸ σχέδιο εἶναι αὐτό, προχωρᾶ καλά. Τὰ ῥίχνεις ὅλα στοὺς κακούς, ποὺ δὲν σοῦ δίνουν δανεικά, καὶ τὸ ἀφήνεις νὰ ἐκραγῇ.

Ὁ δάσκαλός μου στὴν ἱστιοπλοΐα μοῦ ἔλεγε ὅτι ὅταν κάποιος, ἄσχετος, τρομάξῃ στὸ σκάφος, μπορεῖ νὰ πανικοβληθῇ. Εἶναι πολὺ φυσικὸ στὸ μυαλό του νὰ πηδήξῃ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τὸν ταλαιπωρεῖ καὶ νὰ βρεθῇ στὴν θάλασσα καὶ νὰ γυρίσετε νὰ τὸν πάρετε, νὰ κάνετε μία στραβοτιμονιὰ μὲ τέσσερα μέτρα κύμα καὶ νὰ τουμπάρετε ὅλοι μαζύ.

 Αὐτὸ νοιώθω σήμερα.
Πῶς τούς μαζεύεις ὅλους αὐτούς πού θέλουν νά πηδήξουν στόν θάνατό τους, παρασύροντας καί τούς ὑπολοίπους μαζύ τους; Πῶς τούς πείθεις ὅτι χρειάζεται ἀκόμη περισσότερη μείωσις δαπανῶν, (μὲ ταὐτόχρονες μειώσεις φόρων, εἰσφορῶν, κόψιμο σπαταλῶν φυσικά), ἄρα καί λιγότερα χρήματα στό πορτοφόλι τους, γιά νά ἔχουμε ἐλπίδα σέ δέκα χρόνια καί νά ἔχουν ἐλπίδα καί τά παιδιά τους;

Τὸ βλέπω σχεδὸν ἀδύνατον…

Δημήτρης Παπαγιαννίδης

εἰκόνα

(Visited 137 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπάρχει περίπτωσις σωτηρίας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπάρχει περίπτωσις σωτηρίας; | GRnea.gr

Leave a Reply