Ἡ θηλιὰ …καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας».

«Απλώσου μέχρι ἐκεῖ ποὺ φθάνει τὸ χέρι σου» ἔλεγαν οἱ πατεράδες μας καὶ βεβαίως ἡ λαϊκὴ ῥῆσις εἶχε οἰκονομικὸ παρονομαστή.

Ἡ θηλιὰ ...καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας».

Στὴν δεκαετία τοῦ 1990 οἱ τραπεζίτες ἀντελήφθησαν ὅτι ὑπάρχῃ «πεδίον δόξης λαμπρόν» στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ οἱ χορηγήσεις τῶν Τραπεζῶν (δάνεια) πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἦσαν πενιχρές. Καὶ ἔτσι ξεκίνησε ἡ βροχὴ δανείων καὶ πιστωτικῶν καρτῶν, ἀντιμετωπίζοντας τὴν Ἑλλάδα ὡς παχειὰ ἀγελάδα (καὶ ὄχι γάτα), τὴν ὁποία μποροῦσαν νὰ ἀρμέξουν καὶ νὰ ἀποκομίσουν ὑπερκέρδη.

Ἐνδεικτικὸ τῆς πιστωτικῆς ἐπιθέσεως τῶν τραπεζῶν πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, ὁ ἀριθμὸς τῶν 1,9 ἐκατομμυρίων καρτῶν ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴν Ἑλλάδα τὸν Νοέμβριο τοῦ 1999.
Παράλληλα εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 1982 ὁ ὑπερδανεισμὸς τῆς χώρας ὁ ὁποῖος «ἄρχισε να διογκώνεται ἀπὸ τὸ 1982 καὶ ξεπέρασε τὰ 31.000 δισεκατομμύρια δραχμὲς καὶ τὰ τοκοχρεολύσια τὰ 7.100 δισεκατομμύρια δραχμές, ἐνῶ τὰ ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ ἦσαν 8.200 δισεκατομμύρια δραχμές.» (Ξεν. Ζολώτας)

Ἔτσι λοιπὸν στήθηκε ἡ θηλιὰ γύρω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὰ χρηματοκιβώτια τῶν Τραπεζῶν νὰ ξεχειλίζουν ἀπὸ ὑπερκέρδη. Ἐνδεικτικὸ εἶναι ὅτι τὸ 2007 τὸ σύνολον τῶν Τραπεζῶν κατέγραψαν κέρδη μαμοὺθ ὕψους 5,7 δισεκατομμυρίων εὐρῶ (ὄσο ἡ τελευταία ἀνακεφαλαιοποίησις), ἐνῶ, τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2009 οἱ μεγαλύτεροι ὅμιλοι τοῦ κλάδου κατέγραψαν κέρδη 1,5 δισεκατομμυρίων εὐρῶ!

Ὡστόσο, ὑπάρχει καὶ ἄλλο, μεγαλύτερο παράδοξο. Στὴν Ἑλλάδα, μεσούσης τῆς κρίσεως καὶ τῆς πτωχοποιήσεως, ἐν ἔτει 2013 καὶ μόνον γιὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο Πειραιῶς, Alpha, Ἐθνικὴ καὶ Eurobank κατέγραψαν κέρδη 6,6 δισεκατομμυρίων εὐρῶ!!! Τὰ ὁποῖα βεβαίως …«ἐξαφανίστηκαν»!
Μὲ τὰ «εὔκολα» δάνεια νὰ κοκκινίζουν, οἱ Τράπεζες προέβαλαν αἴτημα ἀνακεφαλαιοποιήσεως.

Ἔτσι τὸ 2012, τὸ κατὰ τὰ ἄλλα, ἀφερέγγυο Ἑλληνικὸ κράτος, ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῆς τότε κυβερνήσεως, δανείστηκε 41 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους φορολογουμένους, τὰ ὁποῖα μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος (EFSF) στὸ «franchise» του: «Ἑλληνικὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος» (HFSH), τὸ ὁποῖο προῴθησε ποσὸ 40 δισεκατομμυρίων εὐρῶ  στὶς Ἑλληνικὲς Τράπεζες, ἔναντι ἰσοπόσων μετοχῶν, χωρὶς δικαίωμα ψήφου.
Ἔτσι λοιπὸν αὐξήθηκε ἡ Χρηματιστηριακὴ ἀξία τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν

Τὸ «μεγάλο κόλπο» ἦλθε λίγους μῆνες ἀργότερα. Τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2013, μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, τοῦ Δ.Ν.Τ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (τρόϊκα) οἱ μετοχές, τὶς ὁποῖες εἶχε λάβη τὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικὴς Σταθερίτητος μέσῳ τῆς προηγουμένης ἀνακεφαλαιοποιήσεως, προσεφέρθησαν στοὺς ὑποψηφίους ἐπενδυτὲς μὲ κολοσσιαία ἔκπτωση 80% στὶς τιμὲς τῶν μετοχῶν ζημιώνοντας τοὺς Εὐρωπαίους πολίτες, ποὺ εἶχαν συνεισφέρη στὴν προηγουμένη ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Φυσικὰ δικαίωμα ἀγορᾶς τῶν μετοχῶν εἶχε κυρίως τὸ Ταμεῖο Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος. Δηλαδὴ δανεισθήκαμε ἀπὸ τὸ Τ.Χ.Σ 40 δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἔναντι τραπεζικῶν μετοχῶν, τὶς ὁποῖες ἐπαναγόρασε μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες, ἔναντι μόλις 8 δισεκατομμυρίων εὑρῶ. Δηλαδὴ ἔχασαν οἱ τράπεζες καὶ οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι 32 δισεκατομμύρια εὐρῶ καὶ ἐξακολουθοῦμε νὰ χρωστᾶμε τὰ 40 δισεκατομμύρια τῆς πρώτης ἀνακαιφαλαιοποιήσεως.
Μάλιστα ἡ «τρόϊκα» ὑποχρεώνει τὴν Ἑλλάδα νὰ ψηφίσῃ νόμο μὲ τὸν ὁποῖο νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε ποινικὴ δίωξη τὰ μέλη τοῦ ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸ παραπάνω «μεγάλο κόλπο».

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014 ἡ Black Rock διαπιστώνει ὅτι λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου τῶν «κοκκίνων» δανείων οἱ τράπεζες χρειάζονται καὶ νέα ἀνακεφαλαιοποίηση. Τὸ ΔΝΤ διαῤῤέει ὅτι ἀπαιτοῦνται ἄλλα 15 δισεκατομμύρια εὐρῶ. Ἐν τῷ μεταξὺ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2014 ἡ χώρα δανείζεται ἄλλα 22 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους.

Καὶ ἔτσι φθάσαμε στὴν Τρίτη ἀνακεφαλαιοποίηση, ἡ ὁποία, μὲ τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, «φόρτωσε» τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους μὲ ἀκόμη 6 δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἐνᾦ οἱ μετοχὲς τῶν τραπεζῶν κατρακύλησαν τόσο ὥστε νὰ γίνουν ἐλκυστικὲς γιὰ τὰ hedge funds καὶ τοὺς ξένους ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι ἀγόρασαν τὸ 74% τῶν κεφαλαίων τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀντὶ τοῦ εὐτελοῦς ποσοῦ τῶν 5,1 δισεκατομμυρίων εὐρῶ.

Ὡστόσο τὰ παραπάνω δὲν ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ σφίξουν τὴν θηλιὰ στὸν λαιμὸ τῆς χώρας.
Ἡ σημερινὴ κυβέρνησις ὑποχωρεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τῶν «ἑταίρων» καὶ ἀφ’ ἑνὸς ἐκχωρεῖ τὰ ἐπιχειρηματικά, ἀγροτικὰ καὶ ἰδιωτικὰ δάνεια σὲ «σαρκοβόρα» funds καὶ ἀφετέρου προωθεῖ ἕνα κακέκτυπο ἀσφαλιστικὸ νομοσχέδιο, τὸ ὁποῖο ἀνατρέπει τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ στοχοποιεῖ τὴν ἐπιχειρηματικότητα καὶ τοὺς ἀγρότες. Στόχος τῶν «ἑταίρων μας» δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐξαφάνιση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρηματιῶν καὶ τῶν ἀγροτῶν, δημιουργώντας ἕνα τεράστιο ἐπιχειρηματικὸ καὶ παραγωγικὸ κενό, τὸ ὁποῖο φυσικὰ θὰ ἔλθουν νὰ καλύψουν πολυεθνικοὶ ἤ/καὶ πανευρωπαϊκοὶ ἐπιχειρηματικοὶ καὶ παραγωγικοὶ ὅμιλοι.
Καὶ βεβαίως ἀναμένεται καὶ τὸ νέο Shock καὶ Δέος, κατὰ τὴν προσφιλὴ τακτικὴ τῆς ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς τρόϊκας, μὲ τὴν μείωση συντάξεων τὸ 2016 καὶ τὴν μείωση μισθῶν τὸ 2017, παρὰ τὶς συνήθεις διαβεβαιώσεις περὶ τοῦ ἀντιθέτου τῶν κυβερνώντων. Πρακτικὴ ἀντίστοιχη τοῦ ΟΧΙ στὸ Δημοψήφισμα, ποὺ μετετράπη σὲ ἐφιαλτικὸ ΝΑΙ!.

Ἂν δεχθοῦμε καὶ τὸν πρόσφατο ἰσχυρισμὸ τοῦ Γ. Βαρουφάκη ὅτι μὲ «παρέμβαση» τῆς Γερμανίας ἀκυρώθηκαν οἱ συμφωνίες γιὰ ἄμεσες ἐπενδύσεις καὶ γιὰ κρατικὸ δάνειο, ποὺ εἶχε συνάψη ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὲ τὴν Κίνα, τὸ 2015, τότε γίνεται περισσότερο ἐμφανὲς ὅτι ὑπάρχει σχέδιο ἐναντίον τῆς χώρας.
Καὶ ἡ θηλιὰ σφίγγει μέχρι στραγγαλισμοῦ τῆς χώρας καὶ τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀνοχὴ ἡ/καὶ τὴν συνεργασία τῶν «λαοπροβλήτων» ἑκάστοτε ταγῶν της.

Ἰωάννης Δέμος

(Visited 138 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ θηλιὰ …καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ θηλιὰ …καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας». | GRnea.gr

Leave a Reply