Πῶς τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 «ἀπέδρασε» ἡ Τουρκία ἀπὸ τὸ Δ.Ν.Τ.

Πῶς ὅμως ἔγινε αὐτό;

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 2001, τὸ ΑΕΠ τῆς Τουρκίας μειώθηκε κατὰ 5.7%, ὁ πληθωρισμὸς στὶς τιμὲς τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ἔφθασε τὸ 55% καὶ ἡ τουρκικὴ λίρα ὑπετιμήθη κατὰ 51%, ἔναντι τῶν κυρίων ξένων νομισμάτων.

Οἱ χρεωκοπίες ἐπιχειρήσεων ἀνεκοινώνοντο ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην καὶ χιλιάδες ἐργαζομένων εὑρέθησαν στὸν δρόμο.
Συνέχεια

Δευτεροετὴς φοιτητὴς οἰκονομικῶν ἐξηγεῖ στὸν τσακαλῶτο …οἰκονομία!!!

Ἔνας νεαρὸς δευτεροετὴς φοιτητὴς δίδει μαθήματα Ἀναπτύξεως καὶ Οἰκονομίας στοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργοὺς  

(Ὁ ἐν λόγῳ νεαρὸς εἶναι δευτεροετὴς φοιτητὴς τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν) Συνέχεια

Στὸν …βρόντο ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας

Στὸν βρόντο φαίνεται ὅτι θὰ πάη ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας, λόγῳ τῶν «λῃστρικῶν» ἐπιβαρύνσεων ποὺ παίρνουν τὸν χαρακτῆρα «τιμωρίας» γιὰ ὅσους εῖχαν καταθέση πινακίδες, λόγῳ οἰκονομικῆς ἀδυναμίας.

Στὸν ...βρόντο ἡ πολυδιαφημιζομένη ῥύθμισις ἐξοφλήσεως τῶν τελῶν κυκλοφορίας Συνέχεια

Τὸ ἀπόστημα τῶν Μ.Κ.Ο., οἱ ἀλληλέγγυοι καὶ τὸ φάρμακο

Εἶναι ἄραγε ἀπάτριδες, ἀνιστόρητοι, γενίτσαροι, 5η φάλαγγα ἤ ἀνθρωπιστές;
Ἕνα εἶναι βέβαιο:

Ἡ ἀπουσία τοῦ κράτους ἐκθρέφει  παρακράτος, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2014 ὑπάρχει μία ἔκρηξις ἱδρυσεως «ἁμαρτωλῶν» Μ.Κ.Ο.

Παράλληλα μεγεθύνεται ἡ εἰκόνα τῶν φερομένων ὡς «ἀλληλεγγύων». Συνέχεια

Ἡ θηλιὰ …καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας».

«Απλώσου μέχρι ἐκεῖ ποὺ φθάνει τὸ χέρι σου» ἔλεγαν οἱ πατεράδες μας καὶ βεβαίως ἡ λαϊκὴ ῥῆσις εἶχε οἰκονομικὸ παρονομαστή.

Ἡ θηλιὰ ...καὶ τὰ «μεγάλα κόλπα» τῶν «ἑταίρων μας». Συνέχεια

Δεῖξε μου τὸν ὠφελούμενο, νὰ σοῦ δείξω τὸν φταίκτη

Δεῖξε μου τὸν ὠφελούμενο, νὰ σοῦ δείξω τὸν φταίκτη…Ἤ Ἁπλῶς συμπτώσεις!!!

  •  Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2004 ἡ Τουρκικὴ Ἐπιθεώρησις «Ἀϊντινλίκ» εἶχε ἀποκαλύψη τὴν ὕπαρξη στρατοπέδου ἐκπαιδεύσεως ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν περιοχὴ τῆς Γιάλοβας, κοντὰ στὸ χωριὸ Τεσβικιέ.  Συνέχεια