Δεῖξε μου τὸν ὠφελούμενο, νὰ σοῦ δείξω τὸν φταίκτη

Δεῖξε μου τὸν ὠφελούμενο, νὰ σοῦ δείξω τὸν φταίκτη…Ἤ Ἁπλῶς συμπτώσεις!!!

  •  Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2004 ἡ Τουρκικὴ Ἐπιθεώρησις «Ἀϊντινλίκ» εἶχε ἀποκαλύψη τὴν ὕπαρξη στρατοπέδου ἐκπαιδεύσεως ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν περιοχὴ τῆς Γιάλοβας, κοντὰ στὸ χωριὸ Τεσβικιέ. 
  • Στὶς 26 Σεπτεμβρίου 2007 ἡ Τουρκικὴ Ἐφημερίδα «Σαμπάχ» δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τὸ ἴδιο θέμα.
  • Σὲ ἄρθρο τῆς τουρκικῆς ἐπιθεωρήσεως AKSYON ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ ἀρχιτζιχαντιστὴς El Bagdadi ἐκπαιδεύθηκε ὡς κρατούμενος στὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὴν CIA, ἐνῶ τὸ ἠγετικὸ στέλεχος τῶν Τζιχαντιστῶν Ebu Ahmet ἐκπαιδεύθηκε ὡς ὑποτιθέμενος κρατούμενος πρὸ δεκαετίας στὸ στρατόπεδο φυλακισμένων τῆς Ἀλ Κάϊντα, Bukka, νότια τῆς Ἰρακινῆς πόλεως Βασόρα. 
  • Ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου ἀπὸ τὸ 1990 συγγράφει ὡς Ἰσλαμιστὴς Ἰδεολόγος, τοῦ ὁποίου τὸ πανσλαμικὸ ὅραμα στηρίζεται στὴν δύναμη παρὰ στὴν ἠθικολογία.
  • Ὁ ἴδιος στὶς 4-6-2012 δηλώνει: « Τὸ ΑΚΡ (κόμμα τοῦ Ἐρντογάν) ἀνέλαβε τὴν ἀποστολὴ ἐνὸς νέου nizam-i alem καὶ θὰ ἀναδείξη τὸ ἱερὸ ἔθνος μας σὲ μιὰ παγκόσμια δύναμη».
  • Μέχρι νὰ ξεσπάσῃ ἡ σύγκρουσις στὴν Συρία ἡ Τουρκία ἐκπαίδευε καὶ ἀξῴπλιζε ἀντάρτες, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Ἄσσαντ.
  • Στὶς 3-2-2014 ἡ τουρκικὴ Ἐπιθεώρησις AKSYON (τεῦχος 1000) ἀποκαλύπτει σχέδιο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἐκπόρθηση καὶ ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἑλλάδος. Τὸ σχέδιο συνδέεται μὲ τὴν παλαιότερη δήλωση Ὀζάλ, πὼς γιὰ τὴν κατάκτηση ἐκ νέου τῆς Ἑλλάδος δὲν χρειάζεται πόλεμος, ἀλλὰ ἁπλῶς καὶ βαθμιαία, ἡ μεθοδευμένη ἀποστολὴ «τριῶν-τεσσάρων ἑκατομμυρίων φανατικῶν μουσουλμάνων»… 
  • Στὴν ἴδια τουρκικὴ Ἐπιθεώρηση AKSYON ὑποστηρίζει ὅτι τὸ στρατηγεῖο τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας JITEM, ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη προωθήσεως μεταναστῶν/προσφύγων στὰ τουρκικὰ παράλια καὶ τῆς παρανόμου διαπορθμεύσεως στὴν Ἑλλάδα, εὑρισκεται στὴν πόλη τοῦ Ἀιδινίου, ἀναταλικὰ τῆς Σμύρνης.
  • Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεσις στὸ Παρίσι ἔγινε λίγες ἡμέρες πρὶν τὴν συνάντηση τῶν G20 στὴν Ἀττάλια, ὅπου ἡ Τουρκία παρουσίασε τὶς ἀπαιτήσεις της, προκειμένου νὰ συγκρατήσῃ τὸ μεταναστευτικό/προσφυγικὸ κῦμα στὸ ἔδαφός της.

Ἀνεξάρτητα ἂν μπορῇ  ἢ ἂν θέλῃ, ἡ Τουρκία σίγουρα θὰ ἀποσπάση ἀπὸ τὴν Εὐρώπη περισσότερα καὶ εὐκολότερα…
Θυμᾶμαι τὴν δήλωση τοῦ ΥΠΕΘ Καμμένου, ὅτι ἡ συγκυβέρνησις ἀναγκάστηκε νὰ ὑπογράψῃ νέο μνημόνιο γιὰ νὰ …ἀποφύγῃ τὸν ἐγκλωβισμὸ στὴν χώρα ἑκατοντάδων χιλιάδων μεταναστῶν/προσφύγων, ποὺ ἦταν τὸ βασικὸ σχέδιο τοῦ Γερμανοῦ Σόϊμπλε, ὑποστηριχτοῦ τοῦ Grexit…

Ἀλλά, πάλι, μπορεῖ ὅλα αὐτὰ νὰ εἶναι …συμπτώσεις ἢ ἴσως ὑπερβολές…
Μειδιῶ πικρόχολα, ὀργίζομαι καὶ δακρύζω.

Ἰωάννης Δέμος

 

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply