Τὰ εἰσοδήματα πετσοκόβονται ἀλλὰ οἱ τιμὲς διπλασιάζονται!!!

Τὰ εἰσοδήματα πετσοκόβονται ἀλλὰ οἱ τιμὲς διπλασιάζονται!!!

Ψάχνοντας τὰ τιμολόγια πρὸς τὰ πίσω, τὸ 2013, τέτοιες ἡμέρες, ἀγόραζα Ἀμύγδαλο Ὡμὸ Φυρανιὰ (μεγάλο) Ἑλληνικό, ἀκριβῶς στὴν μισὴ τιμὴ ἀπὸ ὅ,τι τὸ ἀγοράζω σήμερα!!!

Μόνον στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσεως τὰ εἰσοδήματα πετσοκόβονται καὶ οἱ τιμὲς διπλασιάζονται!!!

Τότε τὸ πετρέλαιο, νομίζω, ἦταν στὰ 80 δολλάρια τὸ βαρέλι καὶ τώρα εἶναι στὰ 35 περίπου.

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας…

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *