Βαροῦν «κανόνια» οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς οἰκογενείας Σπυροπούλου;

Βάρεσε «κανόνι» ἡ «Οἰκοφάρμα» τοῦ Σπυροπούλου;;

Βαροῦν «κανόνια» οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς οἰκογενείας Σπυροπούλου;1

Βάρεσε «κανόνι» ἡ «Οἰκοφάρμα» τοῦ Σπυροπούλου;

Στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ…
Ἡ οἰκογένεια Ῥοβέρτου Σπυροπούλου ἐγκατέλειψε τὴν μονάδα της!!!
Ξαφνικὰ καὶ ἀπροειδοποίητα παράτησε τοὺς κτηνοτρόφους ἀπλήρωτους καὶ χωρὶς ἐναλλακτικὴ γιὰ τὰ προϊόντα τους!!!
Ὁ πολὺς κύριος Σπυρόπουλος, μὲ τὶς πολύπλοκες δραστηριότητές του, κρέμασε δεκάδες οἰκογένειες κτηνοτρόφων, ὅταν πρὶν ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες ἀνακοίνωσε πὼς σταματᾶ ἡ λειτουργία τῆς μονάδος του.

Καταμεσὶς τοῦ χειμῶνος, ποὺ εἶναι καὶ ἡ πιὸ παραγωγικὴ περίοδος σὲ γάλα, παράτησε ὁ ἰδιοκτήτης τῆς «Οἰκοφάρμας» δεκάδες ἀγρότες στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ καὶ ἔκλεισε μέσα σὲ μία νύκτα τὴν τυροκομικὴ μονάδα του στὴν Μαντίνεια.

Σὲ ἀπόγνωση βρίσκονται οἱ κτηνοτρόφοι, ποὺ διέθεταν τὸ γάλα τῶν κοπαδιῶν τους στὴν μονάδα τοῦ Νώντα Σπυροπούλου καὶ τῶν συνεταίρων του, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν, στὴν μέση τῆς παραγωγικῆς περιόδου, ὅτι θὰ βροῦν εὔκολα ἄλλον ἐπιχειρηματία, νὰ ἀποῤῥοφήσῃ τὶς ποσότητες τοῦ παραγομένου γάλακτος.

Οἱ πληροφορίες μας λέν, πὼς μὲ μία ξαφνικὴ καὶ ἀπρόσμεην ἐνημέρωηση, οὔτε κἂν προειδοποίηση, μέσα σὲ μίαν ἡμέρα, σταμάτησε ἐντελῶς ἡ παραγωγικὴ δραστηριότητα τῆς μονάδος «Οἰκοφάρμα» καὶ ἀπελύθησαν οἱ ἐργαζόμενοι…

Ἄν σκεφθῇ κάποιος πὼς ἡ μονάδα αὐτὴ ἔγινε στὸ συγκεκριμένο σημεῖο γιὰ νὰ ἔχῃ εὔκολη πρόσβαση στοὺς κτηνοτρόφους τῆς Μαντινείας καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν τὰ γνωστὰ κωλύματα τῶν δρομολογίων παραλαβῆς τοῦ προϊόντος, πὼς στὸ ἴδιο σημεῖο τοποθετήθηκε χωροταξικὰ καὶ τὸ «Βιοαέριο», στὸ ὁποῖο εἶναι μέτοχος ὁ ἰδιοκτήτης τῆς «Οἰκοφάρμας» καὶ στόχευε νὰ διαθέτη καὶ τὰ ἀπόβλητά του ἐκεῖ…
Ἄν σκεφθῇ κάποιος, ἐπίσης, πὼς ἡ μονάδα αὐτὴ χρηματοδοτήθηκε καὶ μὲ χρήματα τοῦ δημοσίου…

 

Διαύγεια

Τότε ὁδηγεῖται σὲ «ἄλλα» συμπεράσματα!!!

Ἡ ἀνωτέρω ἐνδεικτικὴ «ἐνίσχυσις» μὲ ἐπιχορηγήσεις ἔχει καὶ συνέχεια, ἀφοῦ ἡ ἐπιχείρησις χρησιμοποιοῦσε τὸ τρὶκ τῶν πληρωμῶν τῶν ἐργαζομένων της, ἀπὸ ἐνισχυτικὰ προγράμματα τοῦ ΟΑΕΔ!!!

Δεῖτε:

Διαύγεια

Διαύγεια

Διαύγεια

Διαύγεια

Διαύγεια

Οἱ ἀνωτέρω σύνδεσμοι ἀφοροῦν σὲ μερικὰ μόνον, ἀπὸ τὴν ἀτελείωτη σειρὰ διαθεσίμων κονδυλίων, ποὺ ἔλαβε ἡ ἐπιχείρησις.
Καὶ ἀναρωτιέται κάθε λογικὸ πολίτης: Τί ἀκριβῶς συνέβη καί ὁδηγήθηκε ἡ «Οἰκοφάρμα» σέ λουκέτο, ἀφοῦ οὔτε ἐπιβαρύνσεις εἶχε, οὔτε πρόβλημα μέ τούς προμηθευτές τοῦ γάλακτος;

Ἀντίθετα, οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν καὶ ἔχουν προβλήματα μὲ τὴν «Οἰκοφάρμα», ἐφ΄ ὅσον ὅπως μᾶς καταγγέλλουν, εἶναι ἀπλήρωτοι σχεδὸν στὸ σύνολό τους καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἔχουν μείνει ἐκτεθειμένοι, ἀφοῦ δὲν μποροῦν νὰ διαθέσουν ἀλλοῦ τὸ γάλα τους…

Ὡραῖα πράγματα κύριε Σπυρόπουλε!!!
Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ οἰκογένειά σας θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς μεγαλοεπενδυτὲς στὴν περιοχή μας!!!

ὀρθολογικὰ

Τέλος ἐποχῆς γιὰ τὴν οἰκογένεια Σπυροπούλου…
Ἔκλεισαν καί τό οἰνοποιεῖο;;; 

 Τώρα πού τελείωσε ἡ θητεία τοῦ Ῥοβέρτου Σπυροπούλου, σὲ κυβερνητικὲς θέσεις, καὶ τελείωσαν καὶ τὰ ἐμβάσματα ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ, τελείωσαν καί τά ἐπιχειρηματικά ὄνειρα τῆς οἰκογενείας Σπυροπούλου;

Βαροῦν «κανόνια» οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς οἰκογενείας Σπυροπούλου;2

Ἔκλεισε καί τὸ Οἰνοποιεῖο ἡ οἰκογένεια Ῥοβέρτου Σπυροπούλου στήν Μαντινεία;;;
Μέσα σὲ τέσσερις ἡμέρες ἡ οἰκογένεια ἔκλεισε καὶ τὶς δύο ἐπιχειρήσεις της, τὴν «Οἰκοφάρμα» καὶ τὸ «Οἰνοποιεῖον», ὅπως μᾶς καταγγέλλουν!
Μὲ ἀνυπολόγιστα χρέη, σύμφωνα μὲ ὅσα λέγονται στὴν περιοχή, τερμάτισαν τὶς δραστηριότητές τους καὶ οἱ δύο ἐπιχειρήσεις τους, ἀφήνοντας στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ τὸν κόσμο ποὺ συνεργάζετο μαζύ τους…
Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοί τους βρέθηκαν, ἀπὸ τὴν μία στιγμὴ στὴν ἄλλη, στὸν δρόμο, χωρὶς δουλειὰ καὶ μὲ ἀβέβαιο μέλλον, μέσα στὴν δίνη τῆς κρίσεως ποὺ διανύουμε.
Βλέπετε, ἡ οἰκογένεια, ἔχασε τὸν κόσμο κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της, ὅταν ὁ Ῥοβέρτος βρέθηκε στὴν δίνη τοῦ κυκλῶνος μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ χάθηκαν οἱ εὐκαιρίες νὰ ἔχουν προσβάσεις στὰ κονδύλια τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ χρηματοδοτήσεις μὲ λεφτὰ ποὺ δὲν ἄγγιξαν ποτὲ τὴν τσέπη τους…
Κρίμα γιὰ τὶς ἐξαγγελίες τῶν πρωτοπόρων δράσεών τους, ποὺ πλήρωσε ἡ Ἑλλάδα, μὲ λεφτὰ ποὺ ἔρχονταν γιὰ τοὺς ἀγρότες της, ἀφοῦ τελικά, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, μᾶλλον ἦσαν ὅλα μία φούσκα ποὺ ἔσκασε…

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply