Τὸ μοναδικὸ παγκοσμίως κράτος ποὺ σκοτώνει τὴν γλῶσσα συνειδητῶς!!!

Εἶναι ἀμφίβολον ἐὰν τὸ Γένος θὰ συνεχίσῃ νὰ ὑφίσταται ἱστορικὰ μὲ τόση ἀπροσμέτρητη πνευματικὴ καταστροφὴ ποὺ συντελεῖται.

Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα κακοποιήθηκε μὲ τὸ βάρβαρο στραπατσάρισμα τῆς μονοτονικῆς ἀγκυλώσεως, ξεριζώθηκε ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος καὶ ἀπεκόπη ἡ κοινωνία ἀπὸ τὶς ῥίζες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀνατολικοὶ λαοὶ δὲν τολμοῦν νὰ πειράξουν τὴν γλῶσσα τους, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ προκύπτουν λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς.
Δυτικοὶ λαοὶ σήμερα, ἔχουν τὴν ἐπίγνωση πὼς ἡ φθορὰ τῆς γλώσσης εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν ἱστορική τους συνέχεια καὶ ὡς ἐκ τούτου δημιουργοῦν προγράμματα καὶ ἐκπαιδευτικὲς μεταῤῥυθμίσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν «λοιμικὴ ἀσθένεια».

Τὸ σημερινὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο ἀποτελεῖ ἐξαίρεση!
Ἐδῶ στὴν συφοριασμένη Ἑλλάδα, κυβερνοῦν λιμπεραλιστὲς – γκλομπαλιστὲς – φιλο-νεοταξῖτες καὶ κάνουν ὅ,τι εἶναι δυνατὸν πρὸ κειμένου νὰ ἀποδομήσουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Τὸ μοναδικὸ παγκοσμίως κράτος ποὺ σκοτώνει τὴν γλῶσσα συνειδητῶς!!!

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 300 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ μοναδικὸ παγκοσμίως κράτος ποὺ σκοτώνει τὴν γλῶσσα συνειδητῶς!!!

  1. Δέν είναι μόνον τό τονικό. Καθημερινώς από τά αισχροκανάλια, αχριστοραδιόφωνα, καί πατσαβουροτύπο, αντικαταστούν Ελληνικές λέξεις μέ Αγγλικές. ένα μεγάλο χάος στό Ελληνικό λεξιλόγιο. Αυτό γίνεται μόνο στήν Ελλάδα. Γιατί! Δέν υπάρχει νόμος; Ποιός φταίει; Εγώ, όπως καί εσείς, γράφουμε πάντα μέ τόνους. Στήν υγειά μας.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ μοναδικὸ παγκοσμίως κράτος ποὺ σκοτώνει τὴν γλῶσσα συνειδητῶς!!! | GRnea.gr

Leave a Reply