Τὰ …«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!

Θυμᾶστε πού κοροϊδεύαμε τούς γελοίους ἀνάνδρους πού τά ἔβαλαν μέ τόν καστανᾶ;
Θυμᾶστε πού σηκώθηκε ἔως καί τό μπουτάριον γιά νά καταφερθῇ ἐναντίον του;

Τὰ ...«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!3

Ἔ… Τώρα ξεπέρασαν κάθε γελοιότητα.

Τὰ ...«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!1
Ὀκτὼ σούργελα κτυποῦν ἕναν καὶ μόνον πολίτη, ἄοπλο, ποὺ ὑπερασπίζεται τὰ δικαιώματά του, τὸν τόπο του καὶ τὴν ἐλευθερία του. Ὀκτὼ …«ἀνδράκια» ποὺ ἐὰν ἦσαν ἕνας πρὸς ἕναν τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ εἶχαν πέση στὴν θάλασσα. Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτά. Αὐτὰ φαίνονται σὲ αὐτὴν τὴν σκηνή.
Μελετῆστε λίγο τὸ ταινιάκι καὶ θὰ καταλάβετε…

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε κι ἄλλα, παρόμοια, ἀναλόγου κάλου, θράσους καὶ ὑπανθρωπισμοῦ ἐδῶ.

Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ 600-800 εὐρόπουλα.
Ξεπωλοῦν καὶ τὴν μάννα τους τὰ σιχάματα, γιὰ μερικὰ εὐρόπουλα.
Κατάντια…
Ἀν τὶ νὰ προστατεύσουν κάποιον ἡλικιωμένο, ποὺ σήμερα θερίζονται ἀπὸ τὰ ΟΡΚ, αὐτοὶ σπεύδουν νὰ στήσουν τὸν δικό μας …κ@λο στὶς ὀρέξεις τῶν soro-πρακτορίσκων τύπου κουλουμπρῆ.

Τὰ ...«ἀνδράκια» τῶν ΜΑΤ!!!2

πηγή

Ξέρει καλλίτερα ὁ soro-πρακτορίσκος καὶ δὲν ξέρει ὁ ντόπιος, ποὺ ζεῖ ἐκεῖ, ποὺ βιοπορίζεται ἀπὸ τὴν Κῶ καὶ ποὺ τὰ παιδιά του ἐπίσης ἐκεῖ παραμένουν.
Ἀλλὰ εἴπαμε… πρακτορίσκοι…
Ἀφῆστε ποὺ ὁ τουρίστας θὰ σπεύση νὰ κάνῃ τὶς διακοπές του δίπλα σὲ στρατόπεδα…
Πόσο πιό ἐγκάθετος πιά;

Τὴν ἴδιαν ὥρα σὲ μίαν ἄλλην πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου ἄλλα συμβαίνουν.
Κάποιοι χαίρονται καὶ ἀπολαμβάνουν τὰ καλὰ τῆς «μεταναστεύσεως» καὶ εὔχονται ἀπὸ καρδιᾶς νὰ παραμείνῃ τὸ soro-ἀλεξέι πρωθυπουργὸς γιὰ νὰ λύνουν τὰ οἰκονομικά τους προβλήματα.
Εἶναι ἄλλης ἀντιλήψεως αὐτοί…

Καί μόνον στήν Κῶ;
Στά Διαβατᾶ τί γίνεται; Τά ἴδια ἀκριβῶς δέν συμβαίνουν;

Όχι στα hot spots – Έντονες αντιδράσεις και βίαια επεισόδια και στα Διαβατά

Κι ἐκεῖ ξεκινᾶς πόλεμος…
Καὶ διαρκῶς ἕνα συμπέρασμα προκύπτει…
Οἱ πραιτωριανοὶ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους.

Καὶ δὲν μᾶς ἔφθαναν ὅλα τὰ ἄλλα…
Τοὺς ἔπιασε καὶ ὁ …ἐκμοντερνισμὸς ὁ ψωῤῥοκωσταινέικος.
Ξέχασαν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Εἴμεθα εἰς τὰς Εὐρώπας τους τώρα…
Τὰ σούργελα…

(Μετὰ τὸ 4ο λεπτό, καὶ ἔως τὸ 20ο περίπου, παρακολουθεῖστε, μὲ πολὺ προσοχή, τὰ ὅσα τρομακτικὰ ἀναφέρονται, γιὰ κάτι καθάρματα, ἡμεδαπὰ καὶ ἀλλοδαπά, ποὺ βρῆκαν εὐκαιρία νὰ κερδοσκοπήσουν εἰς βάρος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, μέσῳ τοῦ δουλεμπορίου καὶ τοῦ ἀποπληθυσμοῦ.)

Μέσα στὶς καθημερινές μας μάχες, αὐτὲς τῆς ἐπιβιώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς προασπίσεως τῶν βασικῶν μας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀρχίζει κάτι νὰ διαφαίνεται. Ὄχι πὼς θὰ ἀποφύγουμε δῆλα δὴ τὸ νὰ μετατρέψουν τὴν χώρα σὲ ἀποθήκη πεινασμένων…
Ἀλλὰ κάτι ἀλλάζει.
Εἶναι νωρὶς γιὰ νὰ τὸ ὀνομάσουμε. Εἶναι βέβαιον πὼς θὰ προσπαθήσουν νὰ τὸ ἀλλοιώσουν, νὰ τὸ διαβρώσουν καὶ νὰ τὸ ἀνακόψουν.
Μὰ τώρα πιὰ δὲν μποροῦν. Τὸ παιχνίδι «παίζεται» ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἔστησαν, ἀλλὰ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑποχρεώνονται νὰ παίξουν, ἐφ΄ ὅσον τοὺς ἔχουν ἀποκλείσει κάθε δρόμο διαφυγῆς καὶ σωτηρίας.
Καὶ «παίζεται» μὲ πολλὲς ἐπερχόμενες ἀνατροπές…
Τὰ πάντα εἶναι ῥευστὰ καὶ ἀσαφῆ.. Καὶ σίγουρα ὄχι ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ ἔστησαν τόσες καὶ τόσες παγίδες…

Διότι ὅταν ἀνοίγῃς τὸν λάκκο τοῦ ἄλλου…

Φιλονόη

 

 

 

Leave a Reply