Ὁ Soros θέλει νά τελειώνῃ μέ τήν Εὐρώπη;

Ὁ Σόρος καλεῖ τὴν Ε.Ε. νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀξιολόγηση ποὺ ἔχουν τὰ ὁμόλογά της, γιὰ νὰ ἀγοράσῃ χρέος, ὥστε οἱ πρόσφυγες ποὺ τὴν κατακλύζουν νὰ βροῦν εὐκαιρίες ἐργασίας, περιθάλψεως καὶ μορφώσεως!!!

Rebuilding Economics: George Soros

(Δηλαδή… Νὰ χρεωκοπήσῃ μίαν ὥρα ἀρχίτερα, ἀρκεῖ νὰ βρῇ λύσεις στοὺς λαθρομετανάστες, ποὺ τὰ ἀφεντικά του ἔστειλαν μὲ τὶς ἐνέργειές τους!!!)

Τὸ Χρήσιμον

Soros: ‘Xenophobic’ EU Countries Must Take On Massive Debt To Pay For Refugees
In an editorial released Wednesday, George Soros said the European Union faces “mortal danger” and must “urgently” use their “AAA credit rating” to take on massive debt so that their refugees can be provided with “formal employment opportunities, health care, and education,” lest the EU continue “coming apart at the seams.”
Soros writes in “The Case for Surge Funding”:
Important progress was made at the donors conference for Syrian refugees convened in London on Feb. 4. But much more remains to be done.
The international community is still vastly underestimating what is needed to support refugees, both inside and outside the borders of the European Union. To deal with the refugee crisis, while putting the EU’s largely unused AAA borrowing capacity to better use, requires a paradigm shift.
Rather than scraping together insufficient funds year after year, it is time to engage in “surge funding.” Spending a large amount of money up front would be far more effective than spending the same amount over several years. Front-loading the spending would allow us to address the most dangerous consequences of the crisis — including anti-immigrant sentiment in receiving countries and despondency and marginalization among refugees — more effectively. Making large initial investments would help tip the economic, political, and social dynamics away from xenophobia and disaffection, and toward constructive outcomes that benefit refugees and the recipient countries alike.
Translation: you must bankrupt your countries even further or else we’ll call you racist “xenophobes” for not wanting to be overrun by foreigners going on raping sprees.
Surge funding has been used often to finance immunization campaigns. The International Finance Facility for Immunization (IFFIm), which borrows against future government contributions to immunization programs, has raised billions of dollars over the past several years to ensure that vaccination campaigns are successful as soon as possible. In the long run, this is more effective than spending the same amount of money in yearly installments. IFFIm provides a convincing precedent for the current crisis.

information liberation

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply