Τὸ παραμῦθι «ἀνάπτυξις» …νομιμοποιεῖ τὴν κατάργησιν τῶν μετρητῶν!!!

Τό καταλάβατε τώρα πῶς πηγαίνουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν τήν πλήρη κατάργηση συναλλαγῶν ὑπό τήν φυσική μορφή τοῦ χρήματος;
Τό καταλάβατε τώρα ποῦ τό πηγαίνουν οἱ τραπεζίτες στήν χώρα;
Τὸ παραμῦθι τῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς πατάξεως τῆς παραοικονομίας, διὰ στόματος «Ἐθνικῆς Τραπέζης».

Τὸ παραμῦθι «ἀνάπτυξις» ...νομιμοποιεῖ τὴν κατάργησιν τῶν μετρητῶν!!!1

Τὸ παραμῦθι «ἀνάπτυξις» ...νομιμοποιεῖ τὴν κατάργησιν τῶν μετρητῶν!!!2

Ὅσο γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ, ποὺ μᾶς λέτε κυρία Κατσέλη, ἡ ΕΛΣΤΑΤ σᾶς διαψεύδει περίτρανα, μιᾶς καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῶν Capital Controls μεγέθυνε τὸ πρόβλημα.

Πᾶνος Λελιᾶτσος

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply